Ustawianie zapory sieciowej

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, skonfiguruj zaporę sieciową filtrującą pakiety.
Najpierw, jako warunek wstępny, ustaw, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować. Następnie określ adresy IP lub adresy MAC urządzeń, które chcesz zablokować lub dopuścić jako wyjątki.
Informacje o liczbie adresów, które można określić, oraz o protokołach, których komunikacja może być ograniczona, znajdziesz w specyfikacji zapory sieciowej. Zapora sieciowa
Filtrowanie adresów MAC jest niedostępne, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
Adresy multiemisji i emisyjne nie są ograniczane nawet wtedy, gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby blokować wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń.

Ustawianie filtrowania adresów IP

W zależności od środowiska, w którym pracujesz ustaw filtrowanie adresów IPv4 lub filtrowanie adresów IPv6.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Jednak panel sterowania może być używany tylko do włączania lub wyłączania filtra. [Ustawienia zapory]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres IP, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby wyłączyć ustawienia zapory, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie ustawić adres IP.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia zapory].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zapory].
4
Kliknij [Edycja] dla filtru wysyłania lub odbierania adresów IP.
Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.
Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].
Adres IP został włączony.
6
W [Zasady domyślne] ustaw warunki wstępne filtrowania.
Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.
7
Zapisz [Adresy wyjątków].
W [Adres do zarejestrowania] wprowadź adres IP, a następnie kliknij [Dodaj].
Możesz też określić zakres adresów IP za pomocą myślnika (-) lub długości prefiksu.
Przykładowy wpis:
Jeden adres IPv4
192.168.0.10
Jeden adres IPv6
fe80::10
Określanie zakresu
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
8
Kliknij [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.

Ustawianie filtrowania adresu MAC

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. [Ustawienia zapory]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres MAC, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika. Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby wyłączyć ustawienia zapory, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie ustawić adres MAC.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia zapory].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zapory].
4
Kliknij [Edycja] dla filtru wysyłania lub odbierania adresów MAC.
Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.
Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Edycja] dla filtru wysyłania.
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj filtru].
Adres MAC został włączony.
6
W [Zasady domyślne] ustaw warunki wstępne filtrowania.
Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.
7
Zapisz [Adresy wyjątków].
W [Adres do zarejestrowania] wprowadź adres MAC, a następnie kliknij [Dodaj].
Wprowadź adresy MAC nie oddzielając ich myślnikami (-) ani dwukropkami (:).
Przykładowy wpis:
123A456B789C
8
Kliknij [OK].
9
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
9RXX-07Y