Stosowanie zasad zabezpieczenia

Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Canon są wyposażone w funkcję zasad zabezpieczeń umożliwiającą zbiorczą konfigurację i zarządzanie wieloma ustawieniami zabezpieczeń zgodnie z zasadami.
Nie możesz edytować zasad zabezpieczeń za pomocą urządzenia, ale możesz zastosować zasady zabezpieczeń, które zostały edytowane za pomocą innego urządzenia lub oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

Zastosowanie zasad zabezpieczeń dla urządzenia

Możesz zaimportować na urządzenie zasady zabezpieczeń wyeksportowane z innego urządzenia lub z oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zastosować je.
* Jeśli nie można zaimportować zasad zabezpieczeń wyeksportowanych z innego urządzenia na to urządzenie, należy użyć oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
Importuj zasady zabezpieczeń za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do zaimportowania go nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zakończeniu importu zabezpieczeń urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
Nie wyłączaj urządzenia do czasu zakończenia importu.
Może to zająć kilka minut, aż proces zostanie zakończony. Wyłączenie urządzenia w trakcie przetwarzania może spowodować uszkodzenie danych lub zniszczenie urządzenia.
Nie obsługuj urządzenia podczas importu.
Przed importem sprawdź, czy urządzenie nie drukuje lub nie wykonuje innych czynności.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Zarządzanie danymi] [Import].
Zostanie wyświetlony ekran [Import].
4
Kliknij na [Przeglądaj] w [Ścieżka dostępu do pliku], a następnie określ plik, który ma zostać zaimportowany.
Zaimportuj plik z informacjami o konfiguracji urządzenia (*.dcm).
5
W [Hasło deszyfrowania] wprowadź hasło ustalone podczas eksportu.
6
Zaznacz pole wyboru [Ustawienia/rejestracja] w [Wybierz element do zaimportowania].
7
Kliknij opcje [Rozpocznij importowanie] [OK].
Zasada zabezpieczenia zostanie zaimportowana do urządzenia.
Po zakończeniu importu urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.
8
Kliknij [OK].
Eksport zasad zabezpieczeń
Możesz wyeksportować zasady zabezpieczeń zastosowane w urządzeniu i zastosować je w innym urządzeniu (urządzenie firmy Canon, które obsługuje ustawianie zasad zabezpieczeń). Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień
* Jeśli nie można zaimportować zasad zabezpieczeń wyeksportowanych z innego urządzenia na to urządzenie, należy użyć oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
Stosowanie zasad zabezpieczeń chronionych hasłem
Podczas stosowania w urządzeniu zasad zabezpieczeń chronionych hasłem z innego urządzenia to samo hasło jest ustawiane dla zasad zabezpieczeń w urządzeniu. Od tego momentu możesz importować zasady zabezpieczeń tylko z tym samym hasłem.
* Zasady zabezpieczeń wyeksportowane z urządzenia są również ustawione przy użyciu tego samego hasła.

Sprawdzenie zasad zabezpieczeń zastosowanych dla urządzenia

Możesz sprawdzić elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie.
Importuj zasady zabezpieczeń za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do sprawdzenia tych informacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia zabezpieczeń] [Potwierdź zasadę zabezpieczeń].
Zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź zasadę zabezpieczeń].
4
Sprawdź elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie. Elementy zasady zabezpieczenia
5
Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.
9RXX-093