Ręczna konfiguracja ustawień sieci Ethernet

Domyślnie, gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, tryb komunikacji Ethernet i typ sieci Ethernet są wykrywane automatycznie i mogą być używane bez zmian. W zależności od środowiska, w którym pracujesz, może być konieczna zmiana ustawień sieci Ethernet, aby dostosować je do ustawień urządzeń peryferyjnych.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia sterownika Ethernet]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia sterownika Ethernet] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień sterownika Ethernet].
4
Wyczyść pole wyboru [Automatyczne wykrywanie].
5
Wybierz tryb komunikacji.
Standardowo należy wybrać ustawienie [Pełny dupleks]. Jeśli router sieciowy jest ustawiony na komunikację półdupleksową, wybierz [Półdupleks].
6
Wybierz typ sieci Ethernet, a następnie kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
9RXX-01R