Zakleszczenia papieru w źródłach papieru

Wyjmij zacięty papier z miejsca, w którym się zaciął. Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu części tak, by nie pozostały żadne kawałki.

Zacięcia papieru na tacy wielofunkcyjnej

Wyciągnij papier zakleszczony w tacy uniwersalnej.
Jeśli nie możesz wyjąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.
1
Jeśli na tacę wielofunkcyjną załadowany został inny papier, wyjmij go.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Naciśnij [Dalej] na panelu sterowania. Gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszczony papier?], naciśnij [Tak].
Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.
Jeśli na ekranie pojawi się informacja o metodzie rozwiązywania problemów z tacą wyprowadzającą
Wyjmij zacięty papier z tacy wyprowadzającej lub z tylnej strony. Zakleszczenie papieru wewnątrz urządzenia
Jeżeli regularnie zakleszcza się papier
Sprawdź stan urządzenia i papieru. Powtarzające się zacięcia papieru

Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

Wyjmij papier włożony do szuflady na papier.
Jeśli nie możesz wyjąć papieru, nie próbuj usuwać go na siłę. Sprawdź panel sterowania i wyjmij zacięty papier z innego miejsca.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
Szufladę należy zawsze trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. Jeśli szuflada zostanie wyciągnięta tylko jedną ręką, może okazać się zbyt ciężka, co spowoduje jej upadek i uszkodzenie.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
3
Włóż szufladę na papier do urządzenia.
4
Jeśli zainstalowano opcjonalny Cassette Feeding Module-AH, wyjmij papier, postępując zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej.
5
Naciśnij [Dalej] na panelu sterowania. Gdy pojawi się [Czy usunięto cały zakleszczony papier?], naciśnij [Tak].
Znika komunikat [Zacięcie papieru.], a drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować ponownie.
Jeżeli regularnie zakleszcza się papier
Sprawdź stan urządzenia i papieru. Powtarzające się zacięcia papieru
9RXX-0EK