Dodatok

V tejto kapitole si môžete prezrieť príručky k zariadeniu a základné postupy, ktoré sú potrebné, keď zariadenie používate s počítačom.
Príručky k zariadeniu
Príručky sú k dispozícii podľa daného účelu.
Príručky k zariadeniu
Užívateľská príručka (táto príručka) obsahuje informácie o všetkých funkciách zariadenia a technické údaje, ako aj opisy postupu údržby zariadenia. Môžete vyhľadať konkrétnu informáciu a zmeniť veľkosť a usporiadanie textu.
Používanie Užívateľská príručka
Nastavenia zobrazenia príručky
Základné postupy pri používaní zariadenia s počítačom
Musíte nastaviť počítač, ak chcete zariadenie používať z počítača a ak chcete v počítači prezerať informácie o nastaveniach zariadenia. Postupy sú predstavené pomocou príkladov postupov v operačných systémoch Windows a macOS.
Príklady postupov pri používaní počítača
Iné informácie
Informácie o životnom prostredí, predpisy a štandardy
Poznámka
Obchodné známky a autorské práva
Softvér tretích strán
9RY1-0J1