Technické údaje

Technické údaje podliehajú zmene na účely vylepšenia produktu. Obsah sa môže aktualizovať v závislosti od budúcich produktov. Podrobné informácie o produkte nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon.
https://global.canon/
Špecifikácie hlavnej jednotky
Základné špecifikácie
Špecifikácie podávača
Špecifikácie funkcií
Špecifikácie tlače
Špecifikácie skenovania
Technické údaje faxu
Technické údaje siete
Špecifikácie zabezpečovacej funkcie a funkcie spravovania
Prevádzkové prostredie a podporovaný softvér a servery
Podporované prostredie

Pozri tiež

Špecifikácie doplnkov
Môžete tiež skontrolovať kompatibilitu doplnkov a ich špecifikácie.
Podporované možnosti
9RY1-00K