Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR) a získanie a registrácia certifikátu

Certifikát generovaný v zariadení nemá podpis od certifikačného orgánu, v závislosti od komunikujúceho zariadenia zariadenie preto nemusí byť schopné komunikovať. V takom prípade registrácia podpísaného certifikátu vydaného certifikačným orgánom ku kľúču umožňuje komunikáciu aj s vlastným generovaným kľúčom.
Certifikačný orgán vydá podpísaný certifikát na základe podanej žiadosti pripojenej k žiadosti o podpis certifikátu (CSR). Zariadenie vygeneruje CSR súčasne s vygenerovaním kľúča.
Ďalšie informácie o kľúčoch, ktoré môže zariadenie generovať, a o algoritme CSR nájdete v špecifikáciách vlastného vygenerovaného kľúča a CSR.Kľúče a certifikáty

Generovanie kľúča a CSR

Vygenerujte kľúč a CSR pomocou Remote UI (Vzdialené PR) z počítača. Na generovanie kľúča a certifikátu nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Prihláste sa k vzdialenému používateľskému rozhraniu v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného používateľského rozhrania
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na položku [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
Zobrazí sa obrazovka [Generate Key].
4
Vyberte položku [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na položku [OK].
Zobrazí sa obrazovka [Generate Key and Certificate Signing Request (CSR)].
5
V časti [Key Settings] zadajte názov kľúča a vyberte algoritmus podpisu a algoritmus kľúča.
Zadajte názov kľúča pomocou jednobajtových alfanumerických znakov.
Pre kľúčový algoritmus vyberte [RSA] alebo [ECDSA] a z rozbaľovacej ponuky vyberte dĺžku kľúča. Čím väčšia dĺžka kľúča, tým lepšia bezpečnosť, no spomaľuje to spracovanie komunikácie.
6
V časti [Certificate Signing Request (CSR) Settings] nastavte informácie CSR.
[Country/Region]
Vyberte možnosť [Select Country/Region] a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte krajinu alebo oblasť alebo vyberte možnosť [Enter Internet Country Code] a zadajte kód krajiny.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte položky pomocou jednobajtových znakov.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte názov predmetu certifikátu pomocou jednobajtových znakov. Tento názov je bežný názov (CN).
7
Kliknite na položku [OK].
Zobrazí sa obrazovka [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].
8
Kliknite na položku [Store in File] a uložte súbor CSR do počítača.
9
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
10
Odošlite žiadosť s pripojeným súborom CSR certifikačnému orgánu.
Po vygenerovaní CSR sa kľúč zaregistruje do zariadenia, ale nie je možné ho použiť, kým nebude zaregistrovaný certifikát vydaný certifikačným orgánom.

Registrácia certifikátu vydaného certifikačným orgánom v kľúči

Registruje certifikát pomocou Remote UI (Vzdialené PR) z počítača. Na registráciu nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Prihláste sa k vzdialenému používateľskému rozhraniu v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného používateľského rozhrania
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na položku [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Device Management] [Key and Certificate Settings].
Zobrazí sa obrazovka [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite na názov kľúča (alebo ikonu certifikátu), do ktorého sa má certifikát registrovať.
Zobrazí sa obrazovka [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].
5
Kliknite na položku [Register Certificate].
6
V časti [Specify File] kliknite na položku [Browse] a zadajte súbor certifikátu vydaného certifikačným orgánom.
7
Kliknite na položku [Register].
Ikona certifikátu zobrazená v časti [Registered Key and Certificate] na obrazovke [Key and Certificate Settings] sa zmení z [] na [].
8
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
Zobrazenie a overenie podrobných informácií o zaregistrovanom certifikáte
Kliknite na názov kľúča (alebo ikonu certifikátu) v časti [Registered Key and Certificate] na obrazovke [Key and Certificate Settings] a zobrazia sa podrobné informácie o certifikáte.
Na obrazovke podrobností certifikátu kliknite na [Verify Certificate], čím overíte platnosť certifikátu.
Ak kľúč a certifikát nie je možné odstrániť
Nemôžete odstrániť kľúč a certifikát, ktorý sa práve používa. Deaktivujte funkciu, ktorá sa práve používa, alebo ju odstráňte po prepnutí na iný kľúč a certifikát.
9RY1-087