Zabránenie neoprávnenému použitiu

Zariadenie spracováva množstvo informácií vrátane telefónneho zoznamu a tlačových údajov. Poskytuje tiež rôzne nastavenia na zabezpečenie efektívnej správy a prevádzky. Táto informácia a nastavenia poskytujú komfort, môžu však spôsobiť únik informácií a iné problémy so zabezpečením, ak má k týmto informáciám a nastaveniam prístup ktokoľvek.
Môžete zaviesť opatrenia na obmedzenie prístupu a môžete deaktivovať funkcie podľa stavu používania funkcie, a tak zabezpečiť bezpečnejšie používanie zariadenia.
Obmedzenie prístupu k informáciám a nastaveniam
Obmedzenie používateľov a úkonov, ktoré majú prístup k informáciám a nastaveniam v zariadení, vám môže pomôcť predísť neoprávnenému použitiu a ochrániť dôverné informácie.
Obmedzenie registrácie a úprav telefónneho zoznamu
Obmedzenie použitia vzdialeného používateľského rozhrania
Deaktivácia nepoužívaných funkcií
Deaktiváciou nepoužívaných funkcií môžete zabrániť útokom zvonku.
Zabránenie pripojeniu k počítaču cez port USB
Konfigurácia protokolov LPD, RAW alebo WSD
Deaktivovanie HTTP komunikácie

Pozri tiež

Podrobné informácie o účte správcu a spôsobe správy používateľov a skupín s prístupom k zariadeniu nájdete v nasledujúcich častiach.
Nastavenie ID oddelenia a kódu PIN pre správcu
Identifikácia používateľov a správa skupín pomocou ID oddelenia (správa ID oddelenia)
9RY1-08W