Obmedzenie použitia vzdialeného používateľského rozhrania

Vzdialené používateľské rozhranie Remote UI je komfortný prostriedok na ovládanie zariadenia, avšak môže prinášať riziká v podobe prístupu tretích strán k zariadeniu.
Môžete nakonfigurovať nastavenie tak, aby zariadenie od používateľov vyžadovalo zadanie kódu PIN (prístupový kód vzdialeného používateľského rozhrania) pri používaní vzdialeného používateľského rozhrania, čím zabránite neoprávnenému prístupu tretích strán.
Ak vzdialené používateľské rozhranie Remote UI nepoužívate, odporúčame vám deaktivovať túto funkciu.

Nastavenie kódu PIN na používanie vzdialeného používateľského rozhrania

Môžete obmedziť použitie vzdialeného používateľského rozhrania len na tých používateľov, ktorí poznajú prístupový kód PIN vzdialeného používateľského rozhrania.
Toto nastavenie sa nevyžaduje, ak používate správu ID oddelenia, pretože sa vykonáva autentifikácia ID oddelenia.
V tejto časti nájdete opis postupu konfigurácie nastavení pomocou ovládacieho panela.
Okrem toho môžete nastavenia nakonfigurovať z počítača pomocou Remote UI (Vzdialené PR) Remote UI po nastavení prístupového kódu PIN Remote UI (Vzdialené PR) Remote UI na zariadení. Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
1
Na ovládacom paneli stlačte [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte [Nastavenia správy] [Licencia/iné]  [Nastavenia vzdialeného PR] [Obmedziť prístup].
Zobrazí sa obrazovka [Obmedziť prístup].
Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a PIN správcu systému a potom stlačte [Prihlásiť sa]. ID a PIN správcu systému
3
Nastavte [Obmedziť prístup] na [Zap.], zadajte prístupový kód PIN vzdialeného používateľského rozhrania a stlačte [Použiť].
4
Zadajte rovnaké číslo a stlačte [Použiť].
Nastavenia sa aplikujú.
Počas inicializácie položky [Nastavenia správy] v ponuke nastavenia
Použite ponuku nastavenia na ovládacom paneli na resetovanie prístupového kódu PIN Remote UI (Vzdialené PR) Remote UI. [Obmedziť prístup]

Deaktivovanie vzdialeného používateľského rozhrania

Vzdialené používateľské rozhranie Remote UI môžete deaktivovať, a tak znížiť riziko neoprávneného prístupu k zariadeniu prostredníctvom siete.
Na konfiguráciu nastavení použite ovládací panel. Nastavenia nemôžete konfigurovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR) z počítača.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Na ovládacom paneli stlačte [Ponuka] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte [Nastavenia správy] [Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér]  [Nastavenia vzdialeného PR] [Vzdialené PR].
Zobrazí sa obrazovka [Nastavenia vzdialeného PR].
Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a PIN správcu systému a potom stlačte [Prihlásiť sa]. ID a PIN správcu systému
3
Nastavte [Použiť vzdialené PR] na [Vyp.] a stlačte [Použiť] [OK].
4
Reštartujte zariadenie. Reštartujte zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
9RY1-08Y