[Nastaviť miesto určenia]

Zadajte nastavenia pre kód PIN telefónneho zoznamu.

[PIN tel. zoznamu]

[Ponuka] [Nastaviť miesto určenia]
Zadajte, aby na pridanie nových záznamov do telefónneho zoznamu alebo na úpravu existujúcich záznamov bolo potrebné zadať kód PIN. Obmedzenie registrácie a úprav telefónneho zoznamu nastavením kódu PIN
9RY1-0C4