[Kopírovať]

Zadajte nastavenia pre kopírovanie.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Kopírovať]
Zmeňte predvolené nastavenia pre kopírovanie. Zmena predvolených nastavení
Tu zadané hodnoty sa obnovia aj po stlačení tlačidla [Reset] na obrazovke kopírovania.
[Počet kópií]
1 až 999
[Zdroj papiera]
[Mnohoúčelový priečinok]
[Zásuvka 1]
[Zásuvka 2]*1
[Sýtosť]
9 úrovní
[Upraviť sýtosť pozadia]
[Automaticky]
[Upraviť (manuálne)]
9 úrovní
[Pomer kopírovania]
Vlastný pomer
[100% 1:1]
[Automaticky]
[400% Max.]
[200%]
[141% A5->A4]
[70% A4->A5]
[50%]
[25% Min.]
[2-stranná tlač]
[Vyp.]
[1-stranné->2-stranné]
[2-stranné->2-stranné]
[2-stranné->1-stranné]
[Typ orig./kon. úp.]
[N na 1]
[Vyp.]
[2 na 1]
[4 na 1]
[Rozloženie]
[Typ originálu]
[Text]
[Text/Foto]
[Text/Foto (vysoká kvalita)]
[Foto]
[Triediť]
[Vyp.]
[Zap.]
[Vymazať rám]
[Vyp.]
[Zap.]
1 až 4 až 50 (mm)
[Veľkosť skenu]
[Ostrosť]
7 úrovní
*1 V závislosti od modelu, nainštalovaných doplnkov a ďalších nastavení sa nemusí zobraziť.
9RY1-0AH