[Nastavenia I-faxu]

Zadajte nastavenia pre tlač prijatých I-Faxov.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Tlač na obidve strany]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať] [Nastavenia I-faxu]
Zadajte, či sa má na prijímanie I-Faxov použiť obojstranná tlač.
[Vyp.]
[Zap.]

[Formát tlače PR.]

[Ponuka] [Nastavenia funkcií] [Prijať/preposlať] alebo [Prijať] [Nastavenia I-faxu]
Zadajte veľkosť papiera pre tlač prijatých I-Faxov.
[A4]
[LTR]
[LGL]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)]
[LETTER (Government) (203,2 x 266,7 mm)]
[LEGAL (Government) (203,2 x 330,2 mm)]
[LEGAL (India) (215,0 x 345,0 mm)]
[FOOLSCAP (Australia) (206,0 x 337,0 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)]
9RY1-0C0