[Nastavenia funkcií]

Podpora pre import a export položky [Nastavenia funkcií] je uvedená nižšie.
: Môže sa importovať alebo exportovať
: Nemôže sa importovať alebo exportovať

[Spoločné]

Nastavenie
Import a Export
[Nastavenia podávania papiera]
[Nastavenia tlače]
[Nastavenia skenovania]
*1
[Generovať súbor]
[Sprievodca inštaláciou faxu]
*1 [Automaticky online] je „“.

[Kopírovať]

Nastavenie
Import a Export
[Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)]

[Tlačiareň]

Nastavenie
Import a Export
[Nastavenia tlačiarne]
[Uprednostniť pri tlači nastav. ovládača]
[Kópie]
[2-stranná tlač]
[Predvolený papier]
[Nedbať na formát pap.]
[Kvalita tlače]
[Rozloženie]
[Automaticky preskočiť chybu]
[Časový limit]
[Osobnosť]
[Uprednostniť MÚ prieč.]
[UFR II]
[PCL]
[PS]
[Nastavenia spracovania obrazu]
[PDF]
[XPS]
[Výber PDL (Plug and Play)]
[Sieť]
[USB]

[Odoslať]

Nastavenie
Import a Export
[Bežné nastavenia]
[Nastavenia skenovania a odosielania]
[Nastavenia faxu]
[Zmeniť predvolené nastavenia (fax)]
[Výstraha pri vyvesení]
[ECM VYS.]
[Nastaviť čas pauzy]
[Automat. opakované vytáčanie]
[Kontr. ozn. tónu pred odosl.]
[Nastaviť linku]
[Rýchlosť spustenia VYS.]
[Nastavenie R-Key]
[Archivovať VYS. dokument]
[Potvrdiť zadané faxové číslo]
[Povoliť VYS. z ovládača faxu]
[Použiť adres. v stave zavesenia]
[Obmedziť postupné odos.]
[Uložiť cieľ výp. do adresára]
[ID terminálu VYS.]
[Autom. upr.rýchlosť kom. VoIP]

[Prijať/preposlať] alebo [Prijať]

Nastavenie
Import a Export
[Bežné nastavenia]
[Nastavenia I-faxu]
[Nastavenia faxu]
[Tlač na obidve strany]
[ECM PR.]
[Prichádzajúce zvonenie]
[Vzdialený PR.]
[Prepnúť na automatický PR.]
[Rýchlosť spustenia PR.]
[Použiť zmenšenie PR. formátu]
[Nastavenia preposielania]
*1
*1 [Použiť funkciu preposielania] a [Miesto určenia na preposlanie] v časti [Funkcia preposielania] majú hodnotu „“.

[Uloženie/prístup k súborom]

Nastavenie
Import a Export
[Bežné nastavenia]
[Nastavenia pamäťového média]
[Obraz. po pripojení pam. média]

[Zabezpečená tlač]

Nastavenie
Import a Export
[Zabezpečená tlač]
9RY1-0CK