[Nastavenia bezdrôtovej siete LAN]

Stanovte nastavenia pripojenia zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN a na úsporu energie počas pripojenia zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Vyberte sieť]

[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN]
V zobrazenom zozname vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) a zadajte sieťový kľúč na pripojenie. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN vyhľadaním smerovača (nastavenie prístupového bodu)

[Ďalšie pripojenia]

[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN]
Pripojte sa k bezdrôtovej sieti LAN iným spôsobom ako výberom smerovača bezdrôtovej siete LAN zo zoznamu.
[Zadať ručne názov siete (SSID)]
[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] [Ďalšie pripojenia]
Pripojte sa k smerovaču bezdrôtovej siete LAN manuálnym zadaním všetkých informácií o smerovači, ako je SSID, sieťový kľúč a nastavenia zabezpečenia. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN nastavením podrobností (metóda manuálneho nastavenia)
[Nastav. zabezpečenia]
[Žiadne]
[WEP]
[Otvorený systém]
Šifrovacie kľúče 1 až 4
[Zdieľaný kľúč]
Šifrovacie kľúče 1 až 4
[WPA/WPA2-PSK]
[Automaticky]
[AES-CCMP]
[WPA/WPA2-EAP]
[Režim stlačenia tlačidla WPS]
[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] [Ďalšie pripojenia]
Pripojte sa k bezdrôtovej sieti LAN stlačením tlačidla na smerovači siete LAN, ktorý podporuje režim stlačenia tlačidla WPS. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN pomocou tlačidla na smerovači (režim stlačenia tlačidla)
[Režim kódu WPS PIN]
[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] [Ďalšie pripojenia]
Pripojte sa k smerovaču bezdrôtovej siete LAN, ktorý podporuje režim kódu WPS PIN, zaregistrovaním kódu PIN vygenerovaného zariadením. Na registráciu kódu PIN použite počítač alebo podobné zariadenie. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN zadaním kódu PIN (režim kódu WPS PIN)

[Nast. pripojenia]

[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN]
Nakonfigurujte nastavenie na úsporu energie pri pripojení prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN a skontrolujte informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti LAN.
[Režim úspory energie]
[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] [Nast. pripojenia]
Zadajte, či sa má zariadenie pravidelne prepínať do režimu úspory energie podľa signálov vysielaných zo smerovača bezdrôtovej siete LAN.
[Vyp.]
[Zap.]
[Informácie o pripojení]
[Ponuka] [Predvoľby] [Sieť] [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] [Nast. pripojenia]
Skontrolujte údaje, ako sú nastavenia zabezpečenia, ako aj adresu MAC siete LAN a ďalšie informácie o pripojení. Zobrazenie adresy MAC a informácií o pripojení pre bezdrôtovú sieť LAN
[Adresa MAC]
[Stav bezdrôtovej siete LAN]
[Informácie o poslednej chybe]
[Kanál]
[Názov siete]
[Nastav. zabezpečenia]
[Režim úspory energie]
9RY1-0A0