Konfigurovanie DNS

Ak používate zariadenie v prostredí so systémom názvov domén (DNS), nakonfigurujte nastavenia údajov servera DNS a možností DHCP.
V prostredí bez DNS možno nakonfigurovať multicast DNS (mDNS), aby sa používala funkcia DNS. mDNS používa Bonjour a iný softvér.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou Remote UI (Vzdialené PR) z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. Na konfiguráciu niektorých nastavení nemôžete použiť ovládací panel. [Nastavenia TCP/IP]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. V závislosti od položky, ktorú chcete nakonfigurovať, možno budete musieť reštartovať zariadenie.
Požadované prípravy
Ak konfigurujete DNS pre IPv6, nakonfigurujte nastavenie tak, aby sa používala adresa IPv6. Nastavenie IPv6 adries
1
Prihláste sa k vzdialenému používateľskému rozhraniu v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného používateľského rozhrania
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na položku [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položku [Network Settings] [IPv4 Settings] alebo [IPv6 Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit IPv4 Settings] alebo [Edit IPv6 Settings].
4
V nastaveniach [DHCP Option Settings] nakonfigurujte nastavenia možností DHCP.
Ak nekonfigurujete možnosti DHCP, pokračujte krokom 5.
5
V nastaveniach [DNS Settings] nastavte údaje o serveri DNS.
Podrobnosti o údajoch nastavení si vyžiadajte od svojho poskytovateľa či správcu siete. Môžete si tiež pozrieť nastavenia počítača. Zobrazenie informácie o sieťovom pripojení počítača
Ak nekonfigurujete údaje o serveri DNS, pokračujte krokom 6.
6
V nastaveniach [mDNS Settings] nakonfigurujte nastavenia mDNS.
Ak nekonfigurujete nastavenia mDNS, pokračujte krokom 7.
7
Kliknite na položku [OK].
8
Reštartujte zariadenie. Reštartujte zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
9RY1-01S