Strata ID oddelenia alebo kódu PIN pre správcu

Obráťte sa na správcu, aby skontroloval, či neboli zmenené predvolené nastavenia ID správcu systému a kódu PIN správcu systému.
ID správcu systému a kód PIN správcu systému nie sú predvolene nastavené.
* Ak neboli zmenené ich predvolené nastavenia, zmeňte ich na účely vylepšenia zabezpečenia a tieto informácie poskytnite iba konkrétnym správcom. Nastavenie ID oddelenia a kódu PIN pre správcu
Ak sa vám ani po overení vyššie uvedených informácií nepodarí obnoviť ID a kód PIN správcu systému, obráťte sa na predajcu alebo servisného zástupcu. Ak problém pretrváva
9RY1-0HU