Text alebo obrázky sú rozmazané

Problém odstráňte pomocou nasledujúcich krokov:

Krok 1: Kontrola papiera

Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera
Má papier škvrny podľa typu papiera alebo prostredia používania?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Opraviť neostrý obraz] na hodnotu [Režim 1]. Ak to nefunguje, skúste zadať [Režim 2], [Režim 3] a potom [Režim 4] v tomto poradí.
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Opraviť neostrý obraz] vyberte režim
* Povolenie tohto nastavenia môže znížiť sýtosť tlače alebo spomaliť tlač. Môže tiež spôsobiť, že obrysy budú menej zreteľné alebo trochu hrubšie.
Má počas kopírovania papier škvrny podľa typu papiera alebo prostredia používania?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Opraviť neostrý obr.pre kópiu] na hodnotu [Režim 1]. Ak to nefunguje, skúste zvoliť [Režim 2] a potom [Režim 3].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Opraviť neostrý obr.pre kópiu] vyberte režim
* Keď je toto nastavenie povolené, sýtosť tlače sa môže zvýšiť.

Krok 2: Kontrola prostredia používania zariadenia

Nepoužívate zariadenie v prostredí s náhlymi zmenami teplôt?
Náhle zmeny teplôt môžu viesť k tvorbe kondenzácie a následným vyblednutiam alebo rozmazaniu obrázkov či textu. Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Odstránenie rosenia] na hodnotu [Zap.].
[Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Údržba] [Odstránenie rosenia] [Zap.]
* Počas odstraňovania kondenzácie sa môže vytlačiť prázdny hárok papiera nesprávnym spôsobom. Ak toto nastavenie nakonfigurujete na hodnotu [Zap.], môžete nastaviť obmedzenie tlače.
* Ak túto možnosť nastavíte na hodnotu [Zap.], je potrebné, aby zariadenie ostalo zapnuté na kontinuálne odstraňovanie kondenzácie. Nastavenie automatického vypnutia je zakázané.
Nepoužívate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Režim nízkej vlhkosti] na hodnotu [Režim 1]. Ak táto možnosť nefunguje, zadajte [Režim 2].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Režim nízkej vlhkosti]  [Režim 1] alebo [Režim 2]
* Nastavenie tejto možnosti na hodnotu [Zap.] môže vo vlhkom prostredí znížiť sýtosť alebo viesť k vyblednutiu.
9RY1-0F1