Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā (vadības panelis)

Adresātus var reģistrēt adrešu grāmatā, izmantojot vadības paneli.
E-pasta adrešu (e-pasts, i-fakss) un faksa numuru reģistrēšanai var izmantot tālāk aprakstītās metodes.
Reģistrējiet adresātus, ievadot to informāciju tieši.
Reģistrējiet adresātus, izsaucot sūtīšanas darbu žurnālu.
Reģistrējiet adresātus, meklējot ar LDAP serveri pārvaldīto lietotāju informāciju.
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Ja izmantojat LDAP serveri, reģistrējiet LDAP serveri, ko iekārtā izmantot adresātu meklēšanai. LDAP serveru reģistrēšana
1
Vadības panelī nospiediet [Adr. grām.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Reģistrēt adres.].
Tiek parādīts ekrāns [Adresāta veids].
Ja tiek parādīts ekrāns [Adrešu grāmatas PIN], ievadiet PIN un nospiediet [Lietot].
3
Atlasiet adresāta veidu.
Reģistrējot adresātu grupas, skatiet tālāk norādīto.
Grupu reģistrēšana adrešu grāmatā (vadības panelis)
4
Ievadiet adresāta informāciju.
Varat reģistrēt adresātu, neievadot tā vārdu/nosaukumu, bet, ievadot vārdu/nosaukumu, varat to meklēt pēc iniciāļiem, kad norādāt adresātu.
Ja adresātu ievadāt tieši
Nospiediet [Nosaukums], ievadiet vārdu/nosaukumu un nospiediet [Lietot].
Adresāta informācijai nospiediet [E-pasta adrese], [Adrešu grāmata (I-fakss)] vai [Faksa numurs], ievadiet šo informāciju un pēc tam nospiediet [Lietot].
Ja sadaļā [Faksa numurs] ievadāt starptautisku adresātu, ievadiet starptautiskās piekļuves kodu, valsts kodu un faksa numuru šādā secībā. Ja nevar izveidot savienojumu, starp skaitļiem nospiediet [Pauzēt], lai pievienotu pauzi. Pauzes laiku var mainīt. [Iestatīt pauzes laiku]
Ja adresātus ievadāt, izsaucot sūtīšanas darbu žurnālu
Nospiediet [Nosaukums], ievadiet vārdu/nosaukumu un nospiediet [Lietot].
Sūtīšanas darbu žurnālam nospiediet [Izsaukt iestatīj.] un atlasiet adresātu. Attiecīgais adresāts tiek ievadīts adrešu grāmatas reģistrācijas ekrānā.
Ja adresātu ievadāt, meklējot LDAP serverī
5
Iestatiet nepieciešamo faksa sūtīšanas detalizēto informāciju.
Ja 4. darbībā tika reģistrēts faksa numurs, iestatiet detalizēto informāciju gadījumam, ja rodas sūtīšanas kļūda vai ja faksa sūtīšana šim numuram aizņem kādu laiku.
Ja reģistrējāt kaut ko citu, nevis faksa numuru, šī darbība nav jāveic. Pārejiet uz 6 darbību.
6
Nospiediet [Reģistrēt kā] un atlasiet [Izlase] vai [Kodētā numura sastādīšana].
Kad atlasīta opcija [Kodētā numura sastādīšana], atlasiet nereģistrētu numuru vai nospiediet [Izm. ciparu taust.] un ievadiet trīsciparu kodētās numuru sastādīšanas numuru.
7
Nospiediet [Lietot].
Adresāts tiek reģistrēts adrešu grāmatā.
Adresāta reģistrēšana no skenēšanas vai faksa darba sūtīšanas darbu žurnāla
Papildus sūtīšanas darbu žurnāla izsaukšanai no adrešu grāmatas adresātus savā adrešu grāmatā reģistrēt var arī no sūtīšanas vai faksa darba sūtīšanas darbu žurnāla.
Skenēto datu sūtīšanas un saglabāšanas statusa un žurnāla pārbaudīšana
Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
9RXW-03C