Nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusa un žurnāla skatīšana

Iekārtas veiktie procesi, tostarp faksa dokumentu sūtīšana un saņemšana, tiek pārvaldīti kā darbi. Pārbaudot statusu un darbu žurnālu, var noteikt, vai darbs tika nosūtīts un saņemts pareizi un kāds bija notikušo kļūdu cēlonis.
Ja iestatījumi ir konfigurēti tā, lai faksa dokumenti, kurus nevar pārsūtīt, tiktu saglabāti, šos faksa dokumentus var drukāt, izmantojot iekārtu, vai pārsūtīt citam adresātam.
* Ja žurnāls ir iestatīts kā nerādāms, aplūkot var tikai sūtīšanas un saņemšanas statusu. [Rādīt darbu žurnālu]

Saņemto un nosūtīto faksa dokumentu pārbaude

Jūs varat pārbaudīt nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusu un žurnālu.
Varat pārbaudīt arī faksa dokumenta lapu skaitu un adresāta un sūtītāja faksa numurus, kā arī pārsūtīt faksa dokumentus, kas gaida saņemšanu un drukāšanu.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā pārbaudīt statusu un žurnālu, izmantojot vadības paneli.
Varat arī datorā izmantot Remote UI (Attālais interfeiss), lai skatītu statusu un žurnālu. Lai drukātu atmiņā saglabātos faksa dokumentus, izmantojiet Remote UI (Attālais interfeiss). Lietojuma un žurnālu pārbaude, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
1
Vadības panelī ekrānā [Sākums] vai citā atrašanās vietā nospiediet [Statusa pārr.]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Statusa pārraudzība].
2
Nospiediet [Sūtīšanas darbs] vai [Saņemšanas darbs].
3
Pārbaudiet statusu un žurnālu katrā cilnē.
Rīcība, pārbaudot nosūtīto un saņemto faksa dokumentu statusu
1
Cilnē [Sūtīšanas darbu statuss] un [Saņemšanas darbu statuss] pārbaudiet darbus, kas tiek apstrādāti vai gaida apstrādi.
Atmiņā saglabātie faksa dokumenti tiek rādīti cilnē [Saņemšanas darbu statuss] ar statusu [Gaida, lai drukātu].
2
Izvēlieties darbu, lai skatītu tā datus.
Tiek parādīti darba dati.
3
Skatiet lapu skaitu, adresāta un sūtītāja faksa numurus, kā arī citu informāciju.
Ja ir vairāki faksa adresāti, nospiediet [Adresāts], lai parādītu tos sarakstā.
Lai pārsūtītu faksa dokumentus, kas gaida saņemšanu vai drukāšanu, adrešu grāmatā reģistrētam adresātam, nospiediet [Pārsūtīt]. Faksa dokumentus, kas tiek saņemti vai drukāti, nevar pārsūtīt.
Rīcība, pārbaudot nosūtīto un saņemto faksa dokumentu žurnālu
1
Cilnē [Sūtīšanas darbu žurnāls] un [Saņemšanas darbu žurnāls] pārbaudiet darbus, kuru sūtīšana un saņemšana ir pabeigta.
2
Izvēlieties darbu, lai skatītu tā datus.
Tiek parādīti darba dati.
3
Skatiet lapu skaitu, adresāta un sūtītāja faksa numurus.
Ja ir vairāki faksa adresāti, nospiediet [Adresāts], lai parādītu tos sarakstā.
Rīcība, ja sūtīšanas/saņemšanas darbu žurnālā tiek rādīts statuss [Kļūda]
Sūtīšana vai saņemšana tika atcelta, vai radās kļūda.
Ja tiek parādīts trīsciparu skaitlis, kam priekšā ir “#” (kļūdas kods), varat noskaidrot iemeslu un risinājumu, izmantojot kļūdas kodu. Ir parādīts kļūdas kods
Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Ekrānā, kurā parādīta darba detalizēta informācija, nospiediet [Reģistrēt adr. gr.], lai reģistrētu adresātu adrešu grāmatā.
* Ja norādīti vairāki adresāti, šī darbība nav pieejama.

Tādu faksa dokumentu pārbaude, kuru pārsūtīšana neizdevās

Ja faksa dokumentu nevar pārsūtīt, bet tas paliek atmiņā, varat to izdrukāt vai pārsūtīt citam adresātam, kā arī aplūkot tā saturu.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā aplūkot faksa saturu, izmantojot vadības paneli.
Lai aplūkotu saturu, var izmantot arī Remote UI (Attālais interfeiss) datorā. Lai priekšskatītu faksa dokumenta saturu, izmantojiet Remote UI (Attālais interfeiss). Lietojuma un žurnālu pārbaude, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Konfigurējiet iestatījumus, lai iekārtas atmiņā saglabātu faksa dokumentus, ko nevarēja pārsūtīt. Saņemto faksa dokumentu automātiska pārsūtīšana un dublēšana
1
Vadības panelī nospiediet [Statusa pārr.] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Statusa pārraudzība].
2
Nospiediet [Faksa pārsūtīšanas kļūdas].
Tiek parādīts to faksa dokumentu saraksts, ko nevarēja pārsūtīt.
3
Atlasiet darbu, ko vēlaties aplūkot.
Tiek parādīti darba dati.
4
Drukājiet vai pārsūtiet faksu citam adresātam un skatiet faksa saturu.
Lai drukātu, izmantojot iekārtu, nospiediet [Drukāt] [Jā].
Lai sūtītu vai saglabātu faksa dokumentu citur, nevis pārsūtīšanas mērķī, nospiediet [Pārsūtīt], atlasiet adrešu grāmatā reģistrēta adresāta izvēles rūtiņu un nospiediet [Lietot].
9RXW-06K