Papīra ievietošana papīra atvilktnē

Ievietojiet parasti izmantoto papīru ietilpīgā papīra atvilktnē.
Iestatīšanas metode ir atkarīga no ievietojamā papīra formāta.
Ja ievietojat A4, B5, Legal vai Letter formāta papīru
Ievietojiet papīru, izmantojot standarta formāta metodi.
Standarta formāta papīra ievietošana
Ja ievietojat A5 formāta papīru
Iestatīšanas metode ir atkarīga no ievietojamā papīra orientācijas.
Ainavas orientācija (A5)
Portretorientācija (A5R)
Ja ievietojat A6 formāta papīru
Ievietojiet papīru portretorientācijā, izmantojot nestandarta formāta metodi.
Nestandarta formāta papīra ievietošana
Ja ievietojat pielāgota formāta papīru
Ievietojiet papīru, izmantojot nestandarta formāta metodi.
Nestandarta formāta papīra ievietošana
Ievietojiet papīru, izmantojot to pašu procedūru, pat gadījumos, kad izmantojat neobligāto Cassette Feeding Module-AH.

Standarta formāta papīra ievietošana

Papīru var ievietot pareizi, papīra vadotnes uz papīra atvilktnes sastatot ar marķējumiem.
Izmantojot papīru ar logotipiem, uzmanīgi izvēlieties ievietotā papīra orientāciju un uz augšu vērsto pusi. Orientācija papīra ar logotipu ievietošanai
1
Izvelciet papīra atvilktni.
Vienmēr turiet papīra atvilktni ar abām rokām un uzmanīgi izņemiet to. Ja vilksiet atvilktni tikai ar vienu roku, tā var būt pārāk smaga, lai to noturētu ar vienu roku, tāpēc tā var nokrist un tikt bojāta.
2
Salāgojiet papīra vadotnes ar ievietojamā papīra formātu.
1
Turot nospiestu slēdža atbrīvošanas sviru, pārvietojiet papīra vadotni.
2
Uz papīra vadotnēm esošos izvirzījumus sastatiet ar ievietojamā papīra formāta marķējumiem.
Ja papīra vadotnes ir sastatītas, bet ir noregulētas pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, papīra padeve var notikt nepareizi vai papīrs var iestrēgt.
3
Pārlapojiet dokumentu kaudzīti un salāgojiet malas.
Pārlapojiet nelielas dokumentu kaudzītes un salāgojiet malas, dažas reizes viegli piesitot ar kaudzīti uz līdzenas virsmas.
4
Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.
Sastatiet papīru ar papīra vadotni papīra atvilktnes aizmugurē.
Pārliecinieties, vai ievietotais papīrs nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līniju (). Ja tas pārsniedz ievietošanas ierobežojuma līnija, iespējama nepareiza papīra padeve vai papīra iestrēgšana.
Apdrukātā papīra aizmugures apdrukāšanas gadījumā (manuāla divpusējā drukāšana)
5
Ievietojiet papīra atvilktni iekārtā.
Pēc noklusējuma tiek parādīts Paper Settings (Papīra iestatījumi) apstiprinājuma ekrāns. [Paziņ., ka jāpārb. pap. iest.]
6
Pēc nepieciešamības iestatiet papīra formātu un veidu. Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida iestatīšana
Pēc noklusējuma papīra formāts un papīra atvilktnes tips tiek iestatīts kā A4 un Parasts 2. Ja ievietotā papīra formāts vai veids atšķiras, mainiet papīra iestatījumus.

Nestandarta formāta papīra ievietošana

Papīru var ievietot pareizi, papīra vadotnes uz papīra atvilktnes sastatot ar papīru.
Izmantojot papīru ar logotipiem, uzmanīgi izvēlieties ievietotā papīra orientāciju un uz augšu vērsto pusi. Orientācija papīra ar logotipu ievietošanai
1
Izvelciet papīra atvilktni.
Vienmēr turiet papīra atvilktni ar abām rokām un uzmanīgi izņemiet to. Ja vilksiet atvilktni tikai ar vienu roku, tā var būt pārāk smaga, lai to noturētu ar vienu roku, tāpēc tā var nokrist un tikt bojāta.
2
Bīdiet papīra vadotnes uz āru.
Turot nospiestu slēdža atbrīvošanas sviru, pabīdiet papīra vadotnes.
3
Pārlapojiet dokumentu kaudzīti un salāgojiet malas.
Pārlapojiet nelielas dokumentu kaudzītes un salāgojiet malas, dažas reizes viegli piesitot ar kaudzīti uz līdzenas virsmas.
4
Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.
Ievietojiet papīru pret papīra atvilktnes priekšpusi.
Pārliecinieties, vai ievietotais papīrs nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līniju (). Ja tas pārsniedz ievietošanas ierobežojuma līnija, iespējama nepareiza papīra padeve vai papīra iestrēgšana.
Apdrukātā papīra aizmugures apdrukāšanas gadījumā (manuāla divpusējā drukāšana)
5
Sastatiet papīra vadotnes atbilstoši papīra platumam un garumam.
Kamēr spiežat slēdža atbrīvošanas sviru, sastatiet papīra vadotnes atbilstoši papīra platumam un garumam.
Ja papīra vadotnes ir sastatītas, bet ir noregulētas pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, papīra padeve var notikt nepareizi vai papīrs var iestrēgt.
6
Ievietojiet papīra atvilktni iekārtā.
Pēc noklusējuma tiek parādīts Paper Settings (Papīra iestatījumi) apstiprinājuma ekrāns. [Paziņ., ka jāpārb. pap. iest.]
7
Iestatiet papīra formātu un veidu. Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida iestatīšana
Pēc noklusējuma papīra formāts un papīra atvilktnes tips tiek iestatīts kā A4 un Parasts 2. Ja ievietotā papīra formāts vai veids atšķiras, mainiet papīra iestatījumus.
9RXW-02X