Faksa sūtīšanas atcelšana

Faksa dokumenta sūtīšanu var atcelt, izpildot ekrānā parādītos norādījumus.
Nospiediet [Atcelt] [Jā].
Ja iepriekš redzamais ekrāns netiek parādīts, vadības panelī nospiediet un pēc tam nospiediet [Jā].
Ja darbu saraksta ekrāns ir parādīts, atlasiet atceļamo darbu un nospiediet [Atcelt] [Jā].
9RXW-06J