Faksa izmantošana

Faksa izmantošana ir dokumentu un fotoattēlu kā melnbaltu attēlu sūtīšana un saņemšana, izmantojot tālruņa līniju. Faksa dokumentus var sūtīt un saņemt arī internetā, neizmantojot tālruņa līniju.
Faksa dokumentu sūtīšana
Pieejamas divas tālāk norādītās metodes.
Faksa dokumenta sūtīšana no iekārtas
Izmantojot iekārtu, var skenēt dokumentu, fotoattēlu vai citus drukātus materiālus (oriģinālus), pārveidojot par melnbaltu attēlu, un pēc tam to nosūtīt.
Faksa dokumentu sūtīšana
Nosūtītos faksa dokumentus var arī automātiski pārsūtīt vai saglabāt konkrētā vietā.
Nosūtīto faksa dokumentu dublēšana
Faksa dokumenta sūtīšana no datora
Dokumentu vai fotoattēlu var pārveidot par melnbaltu attēlu un nosūtīt, izmantojot iekārtai pievienotā datorā instalēto faksa draiveri.
Faksa dokumentu var nosūtīt tāpat, kā tiek drukāts dokuments vai fotoattēls no datora. Lai nosūtītu faksa dokumentu, nav nepieciešams sagatavot izdrukātus materiālus.
Sagatavošanās faksa dokumentu sūtīšanai no datora
Faksa dokumentu sūtīšana no datora (faksa dokumentu sūtīšana no personālā datora)
* Operētājsistēmā macOS var izmantot AirPrint funkciju, kas operētājsistēmā ir standarts datu sūtīšanai no datora, neinstalējot faksa draiveri. AirPrint lietojumprogrammas izmantošana. lai drukātu, skenētu un sūtītu faksus
Faksa dokumentu saņemšana
Kad iekārta ir iestatīta tā, lai automātiski saņemtu faksa dokumentus, tie tiek saņemti bez ienākošā zvana. Ja iekārta zvana, varat pacelt klausuli, lai noteiktu, vai tas ir zvans vai fakss. Ja tas ir fakss, varat to saņemt.
Faksa dokumentu saņemšana
Saņemtos faksa dokumentus var arī automātiski pārsūtīt vai saglabāt konkrētā vietā.
Saņemto faksa dokumentu automātiska pārsūtīšana un dublēšana
Faksa dokumentu sūtīšana un saņemšana interneta faksā
Interneta fakss (i-fakss) ir funkcija faksa dokumentu sūtīšanai un saņemšanai, izmantojot internetu.
Šādi faksu var sūtīt, neizmantojot tālruņa līniju, lai samazinātu sakaru izmaksas. Ja saņemat i-faksu, saņemtie dati tiek automātiski izdrukāti.
I-faksa sūtīšanas un saņemšanas iekārtām ir jāatbalsta i-faksa tehnoloģija. Interneta faksa (i-faksa) izmantošana

Sk. arī sadaļu

Saņemto faksa dokumentu drukāšanas ierobežošana
Saņemtos faksa dokumentus uz laiku var glabāt iekārtas atmiņā, nedrukājot tos.
Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (Atmiņas bloķēšana)
9RXW-05Y