Sagatavošanās skenēto datu saglabāšanai koplietojamā mapē

Pēc nepieciešamības kā skenēto datu saglabāšanas vietu var izveidot koplietojamu mapi. Koplietojamas mapes izveide
Reģistrējiet koplietojamās mapes informāciju adrešu grāmatā
Reģistrējiet informāciju par piekļūšanu koplietojamai mapei iekārtas adrešu grāmatā. Reģistrējiet no datora, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām metodēm. Ir jāievada katra koplietojamā mape, kas tiek izmantota kā saglabāšanas vieta. Vadības paneli nevar izmantot šīs informācijas reģistrēšanai.
Izmantojot rīku Send Function Setting Tool (Sūtīšanas funkcijas iestatīšanas rīks) (Windows)
Reģistrējiet koplietojamās mapes informāciju adrešu grāmatas izlasē.
Koplietojamas mapes reģistrēšana adrešu grāmatā (Send Function Setting Tool (Sūtīšanas funkcijas iestatīšanas rīks))
Izmantojot līdzekli Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
Reģistrējiet koplietojamās mapes informāciju adrešu grāmatā izlasē vai kodētajā numuru sastādīšanā.
Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā (Remote UI)
* Izlase ir adresātu saraksts, ko var izsaukt adrešu grāmatā, izmantojot []. Adrešu grāmatas funkcija
* Kodētā numura sastādīšana ir adresāts ar trīsciparu numuru, kuru var tieši izsaukt no adrešu grāmatas.
9RXW-05A