TLS izmantošana

Transport Layer Security (TLS, transporta slāņa drošība) ir mehānisms tīklā sūtīto vai saņemto datu šifrēšanai. Sakaru šifrēšana ar TLS, kad tiek izmantots līdzeklis Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss), samazina datu pārtveršanas un neatļautas modificēšanas risku saziņas laikā.
Lai līdzeklim Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) izmantotu ar TLS šifrētus sakarus, norādiet atslēgu un sertifikātu (servera sertifikāts), ko vēlaties izmantot, un pēc tam iespējojiet TLS līdzeklī Remote UI.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss) datorā.
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Pārvaldības iestatījumi], lai konfigurētu iestatījumus. Taču vadības paneli var izmantot tikai TLS iespējošanai vai atspējošanai līdzeklī Remote UI (Attālais interfeiss). [Attālais interfeiss]
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Sagatavojiet atslēgu un sertifikātu, ko izmantot TLS šifrētajiem sakariem. Atslēgas un sertifikāta pārvaldīšana un verificēšana
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Sadaļā [Network Settings] noklikšķiniet uz [TLS Settings].
Tiek parādīts ekrāns [TLS Settings].
4
Norādiet atslēgu un sertifikātu, ko izmantot TLS šifrētajiem sakariem.
1
Sadaļā [Key and Certificate Settings] noklikšķiniet uz [Key and Certificate].
Tiek parādīts ekrāns [Key and Certificate Settings].
2
Noklikšķiniet uz [Register Default Key] pa labi no izmantojamās atslēgas un sertifikāta.
Kad noklikšķināt uz atslēgas nosaukuma (vai sertifikāta ikonas), tiek parādīta sertifikāta detalizētā informācija.
Sertifikāta detalizētās informācijas ekrānā noklikšķiniet uz [Verify Certificate], lai apliecinātu, ka sertifikāts ir derīgs.
5
Iestatiet TLS versiju un algoritmu.
1
Noklikšķiniet uz [TLS Details] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit TLS Details].
2
Iestatiet izmantojamo versiju un algoritmu un noklikšķiniet uz [OK].
Dažas versiju un algoritmu kombinācijas izmantot nevar. Informāciju par atbalstītajām versiju un algoritmu kombinācijām skatiet TLS specifikācijās. TLS
[Allowed Versions]
Norādiet maksimālās un minimālās TLS versijas.
[Algorithm Settings]
Atzīmējiet izvēles rūtiņu algoritmam, ko izmantot TLS vajadzībām.
6
Iespējojiet TLS līdzeklī Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
1
Noklikšķiniet uz [License/Other] [Remote UI Settings] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Remote UI Settings].
2
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use TLS] un noklikšķiniet uz [OK].
7
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iestatījumi stājas spēkā.
Rīcība, ja pēc Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ieslēgšanas tiek parādīts brīdinājuma ziņojums
Ieslēdzot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss), kad iespējots TLS, var tikt parādīts brīdinājuma ziņojums par drošības sertifikātu. Ja nav nekādu sertifikāta vai TLS iestatījumu problēmu, varat turpināt darbības.
TLS izmantošana sūtītā un saņemtā e-pasta un i-faksa šifrēšanai
Ja SMTP serverī un POP3 serverī tiek atbalstīts TLS, sakariem ar šiem serveriem var izmantot TLS. E-pasta servera detalizētās informācijas konfigurēšana (Remote UI)
9RXW-082