[Glab./piekļ. failiem]

Norādiet skenēto datu saglabāšanas un USB atmiņas ierīces lietošanas iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Kopējie iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Glab./piekļ. failiem]
Norādiet iestatījumus, kas attiecas uz saglabāšu USB atmiņas ierīcē un drukāšanu no atmiņas datu nesēja.
[Kopējie iestatījumi]

[Atmiņas ierīces iestatījumi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Glab./piekļ. failiem]
Norādiet funkcijas, kuras var izmantot, kad USB atmiņas ierīce ir ievietota iekārtā.
Lai atļautu skenēto datu saglabāšanu USB atmiņas ierīcē, iestatiet [Izmantot skenēšanas funkciju] kā [Iesl.].
Lai atļautu USB atmiņas ierīcē esošo datu drukāšanu, iestatiet [Izmantot drukas funkciju] pozīcijā [Iesl.].
Lai ierobežotu skenēto datu saglabāšanu un datu drukāšanu USB atmiņas ierīcē, atbilstošajos iestatījumos norādiet [Izsl.]. Atmiņas datu nesēju lietošanas ierobežošana
[Izmantot skenēšanas funkciju]
[Izslēgt]
[Ieslēgt]
[Izmantot drukas funkciju]
[Izslēgt]
[Ieslēgt]

[Ekrāns, ja ir piev. atmiņas ierīce]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Glab./piekļ. failiem]
Varat konfigurēt iestatījumus tā, lai tiktu parādīts vadības ekrāns (skenēšanai no USB atmiņas ierīces vai drukāšanai no atmiņas datu nesēja), kad iekārtā tiek ievietota USB atmiņas ierīce.
[Izslēgt]
[Ieslēgt]
9RXW-0C2