Faksa iestatījumu konfigurēšana (faksa iestatīšanas vednis)

Pirmo reizi nospiežot [Fakss] vadības paneļa ekrānā [Sākums], tiek parādīts ekrāns (faksa iestatīšanas vednis) faksa lietošanai nepieciešamo elementu iestatīšanai. Konfigurējiet faksa iestatījumus atbilstoši tālāk aprakstītajai procedūrai, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
Lai lietotu faksa iestatīšanas vednī konfigurētos iestatījumus, iekārta ir jārestartē.

1. darbība. Faksa iestatīšanas vedņa startēšana

1
Vadības panelī nospiediet [Fakss] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Faksa iestatīšanas vednis].
Rīcība gadījumā, ja netiek rādīts ekrāns [Faksa iestatīšanas vednis]
Ja ekrāns [Faksa iestatīšanas vednis] netiek parādīts pēc tam, kad ekrānā [Sākums] tiek nospiesta opcija [Fakss] vai tiek atiestatīts fakss, izmantojot faksa iestatīšanas vedni, izmantojiet tālāk norādīto procedūru, lai tiktu parādīts ekrāns [Faksa iestatīšanas vednis].
Ekrāns [Sākums] vadības panelī [Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs] [Faksa iestatīšanas vednis].
2
Nospiediet [Iestatīt tagad] [Tālāk].
Tiek parādīts ekrāns [Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru].

2. darbība. Faksa numura un iekārtas nosaukuma reģistrēšana

Reģistrējiet iekārtas faksa numuru un nosaukumu (nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu). Šī informācija tiek drukāta kopā ar faksa datiem pie adresāta.
1
Ekrānā [Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru] ievadiet iekārtas faksa numuru un nospiediet [Lietot].
Pēc tam, kad ir redzams paziņojums [Konfigurētie iestatījumi.], tiek parādīts ekrāns ar norādēm, kā reģistrēt iekārtas nosaukumu.
2
Nospiediet [Tālāk].
Tiek parādīts ekrāns [Reģistrēt iekārtas nosaukumu (fakss)].
3
Ievadiet nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu, un nospiediet [Lietot].
Pēc tam, kad ir redzams paziņojums [Konfigurētie iestatījumi.], tiek parādīts ekrāns [Saņemšanas režīma iestatījumi].

3. darbība. Saņemšanas režīma iestatīšana

Lai izvēlētos atbilstošu saņemšanas režīmu, atbildiet uz ekrānā parādītajiem jautājumiem.
1
Ekrānā [Saņemšanas režīma iestatījumi] nospiediet [Tālāk].
2
Uz ekrānā parādītajiem jautājumiem atbildiet, nospiežot [Jā] vai [Nē].
Kad ir sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, ekrānā tiek parādīts izvēlētais saņemšanas režīms.
Rīcība, veidojot savienojumu ar papildu TELEPHONE 6 KIT
Atbildot uz jautājumu [Vai vēlaties pievienot tālruni ierīcei?], nospiediet [Jā].
Atbildot uz jautājumu [Vai vēlaties izmantot automātisko atbildētāju tālrunim, kas tiks pievienots ierīcei?], nospiediet [Nē].
3
Nospiediet izvēlēto saņemšanas režīmu.
Saņemšanas režīmi darbojas šādi:
* Atkarībā no valsts saņemšanas režīmā var būt pieejams arī [Tīkla slēdzis]. Faksa saņemšanas režīma maiņa un tās darbības iestatīšana, kas jāveic, saņemot faksa dokumentu
[Fakss/tālr. (autom. pārsl.)]
Ļauj izmantot gan faksu, gan tālruni.
Faksa dokumenti tiek saņemti automātiski.
Kad tiek saņemts tālruņa zvans, iekārta atskaņo signālu. Paceliet klausuli, lai atbildētu uz zvanu.
[Automātiski]
Izmanto tikai faksa dokumentiem.
Faksa dokumenti tiek saņemti automātiski.
Nevar atbildēt uz ienākošiem tālruņa zvaniem.
[Automātiskais atbildētājs]
Ļauj izmantot gan faksu, gan tālruni.
Faksa dokumenti tiek saņemti automātiski.
Pēc tālruņa zvana saņemšanas var izmantot automātiskā atbildētāja funkciju, lai ierakstītu ziņas. Lai atbildētu uz zvanu, paceliet klausuli pirms ieraksta sākšanas.
* Iestatiet automātiskajā atbildētājā ieraksta funkcijas aktivizēšanu pēc viena vai diviem iekārtas skaņas signāliem.
* Ierakstot ziņojumu, ieteicams apmēram četras sekundes klusēt vai nepārsniegt 20 sekundes.
[Manuāli]
Ļauj izmantot gan faksu, gan tālruni.
Iekārta atskaņo signālu, saņemot gan faksa, gan tālruņa zvanus.
Ja pēc klausules pacelšanas atskan faksa signāls, saņemiet faksu manuāli. Faksa dokumentu saņemšana
Varat arī konfigurēt iestatījumu, lai saņemtu faksa dokumentus automātiski pēc tam, kad iekārta ir zvanījusi noteiktu laiku. [Pārslēgt uz automātisko RX]
4
Nospiediet [Lietot].
Tiek parādīts ekrāns [Tālruņa līnijas pievienošana].

4. darbība. Savienošana ar tālruņa līniju

Izmantojiet komplektācijā iekļauto tālruņa vadu, lai izveidotu iekārtas savienojumu ar tālruņa līniju.
Ja izmantojat tālruni vai papildu TELEPHONE 6 KIT, izveidojiet savienojumu ar iekārtu.
1
Savienojiet komplektācijā iekļauto tālruņa kabeli ar tālruņa līnijas ligzdu (LINE) iekārtā un ievietojiet to tālruņa līnijas savienotājā sienā.
Pievienojiet klausuli vai tālruni klausules/ārējai tālruņa ligzdai (HAND SET/EXT.) iekārtā.
Pievienojot tālruni ar faksa funkciju, atspējojiet faksa automātiskās saņemšanas iestatījumu tālrunī.
Atkarībā no pievienotā tālruņa veida iekārta, iespējams, nevarēs pareizi sūtīt vai saņemt faksa dokumentus.
2
Ekrānā [Tālruņa līnijas pievienošana] nospiediet [Beigt].
Tiek parādīts ekrāns, kurā apstiprināt, ka vēlaties iziet no faksa iestatīšanas ceļveža.
3
Nospiediet [Jā] [Labi].
4
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Tiek lietoti faksa iestatīšanas ceļvedī konfigurētie iestatījumi un automātiski konfigurēts tālruņa līnijas tips.
Rīcība, ja tālruņa līnija netiek konfigurēta automātiski
Tālruņa līnijas veidu konfigurējiet manuāli. [Atlasīt līnijas veidu]
* Ja nezināt tālruņa līnijas veidu, sazinieties ar vietējo telekomunikāciju uzņēmumu. Atkarībā no valsts var nebūt pieejama opcija [Atlasīt līnijas veidu].
Brīdinājuma iestatīšana, ja klausule nav pareizi novietota paliktnī
Varat izvēlēties, vai iekārta atskaņo brīdinājuma signālu, ja iekārtai pievienotā tālruņa klausule vai papildu TELEPHONE 6 KIT nav pareizi novietoti paliktnī.
Piesakieties utilītprogrammā Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)  [Settings/Registration]  [TX Settings]  [Fax TX Settings]  [Edit]  Atlasiet izvēles rūtiņu [Off-Hook Alarm] un regulējiet skaļumu  [OK]
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Funkciju iestatījumi], lai konfigurētu iestatījumus. [Paceltas klausules trauksme]
9RXW-023