Nevar veikt drukāšanu (USB savienojums)

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Pārbaudiet USB kabeli.
Ja lietojat garu USB kabeli, nomainiet to pret īsu USB kabeli.
Ja neizdodas veikt drukāšanu arī ar īsu USB kabeli, iespējams, tas ir bojāts. Nomainiet to pret jaunu USB kabeli un mēģiniet drukāt.
Vai izmantojat USB centrmezglu?
Savienojiet iekārtu tieši ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Mēģiniet izmantot citu USB portu.
Pievienojiet USB kabeli citam datora USB portam.
Vai datora printera ports ir konfigurēts pareizi? (Windows)
Ja printera ports nav pareizi konfigurēts vai nav pieejama porta, atkārtoti instalējiet printera draiveri. Atkārtoti instalējot draiveri, pareizais ports tiek konfigurēts automātiski. Printera porta skatīšana
Detalizētu informāciju par draivera instalēšanu skatiet draivera rokasgrāmatā tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
https://oip.manual.canon/
Vai ir iespējota divpusējā saziņa starp iekārtu un datoru? (Windows)
Iespējojiet divpusējo saziņu, ja tā nav iespējota, un restartējiet datoru un iekārtu. Divvirzienu sakaru skatīšana
Vai kāds iestatījums liedz iekārtai izveidot USB savienojumu ar datoru?
Ja datora savienojuma paredzētā USB porta (iekārtas aizmugurē) lietošana ir ierobežota, atceliet šo iestatījumu. Neļaušana izveidot savienojumu ar datoru, izmantojot USB portu
Vai jūs izmantojat esošo programmatūru?
Ja jūs izmantojat esošo programmatūru, piemēram, drošības programmatūru, atspējojiet to un tad mēģiniet izdrukāt.
Vai varat drukāt no USB savienojuma citā datorā?
Ja nevarat drukāt arī no cita datora, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma nav atrisināta
9RXW-0H3