Neizdodas drukāt vai kopēt

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Vai ir radusies kļūda?
Pārbaudiet drukas vai kopēšanas statusu un žurnālfailu; ja tiek parādīts trīsciparu skaitlis (kļūdas kods), kas sākas ar “#”, pārbaudiet, kā veikt problēmas traucējummeklēšanu atbilstoši kļūdas kodam.
Drukas darba statusa un žurnāla aplūkošana
Kopēšanas statusa un žurnāla pārbaude
Ir parādīts kļūdas kods
Vai varat izdrukāt testa lappusi?
Ja varat izdrukāt testa lappusi, pārbaudiet, vai lietojumprogrammas drukas iestatījumi ir norādīti pareizi.
Testa lappuses drukāšana
Pārbaudiet tīkla statusu un iestatījumus.
Pārbaudiet nepieciešamos vienumus atbilstoši lietošanas videi.
Nevar izdrukāt (bezvadu LAN)
Nevar izdrukāt (vadu LAN)
Nevar veikt drukāšanu (USB savienojums)
Nevar veikt drukāšanu (ar drukas servera starpniecību)
9RXW-0H0