Vartotojo instrukcija naudojimas

The Vartotojo instrukcija (šioje instrukcijoje) pateikiama informacija apie visas aparato funkcijas ir specifikacijas, taip pat apie tai, kaip prižiūrėti aparatą.
Galite naudoti Vartotojo instrukcija norėdami rasti naudingos informacijos turinyje ir naudodami paieškos funkciją.
* Spustelėkite [] arba [] ekrano viršuje, kad pakeistumėte turinio ir paieškos raktinio žodžio rodinį.
Vartotojo instrukcija aprašomos įvairios visų modelių serijų, įskaitant aparatą, funkcijos. Galite peržiūrėti lentelę, nurodančią, kurios funkcijos ir parinktys yra palaikomos konkrečiame modelyje. Palaikomos funkcijos ir pasirinktiniai priedai

Ekranai ir iliustracijos

Vartotojo instrukcija, jei nenurodyta kitaip, ekranuose ir iliustracijose naudojami šie elementai.
Modelis
MF465dw
Dažomųjų miltelių kasetė
Canon Cartridge 070
Kompiuterio operacinė sistema
„Windows 10“
„macOS 11“
Operacijos ir ekranai gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.
Atnaujinus tvarkykles ir programinę įrangą, ekranai gali keistis.

Simboliai

Įspėjimai ir perspėjimai taip pat pateikti dokumente „Svarbūs saugos nurodymai“, kuris pridedamas prie aparato. Daugiau informacijos žr. čia. Šiam aparatui skirtos instrukcijos
Nurodo įspėjimą dėl veiksmų, kurių tinkamai neatlikus gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus.
Nurodo atsargumo priemones, padedančias išvengti asmenų sužalojimo ir turto sugadinimo, neskaitant gaminio gedimo, dėl netinkamo aparato naudojimo. Norėdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, visada atkreipkite dėmesį į šiuos perspėjimus.
Nurodo veiksmą, kurio negalima atlikti. Įdėmiai perskaitykite šiuos elementus ir niekada nedarykite aprašytų veiksmų.
Nurodomi svarbūs saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimai ir apribojimai, taip pat atsargumo priemonės, kurių reikėtų laikytis. Būtinai perskaitykite šiuos punktus, kad išvengtumėte gedimo ar turto sugadinimo dėl netinkamo naudojimo.
Nurodo operacijos paaiškinimą arba papildomus veiksmų paaiškinimus.

Klavišų ir mygtukų indikatoriai

Toliau pateikiami ekrane rodomi valdymo skydelio klavišai ir mygtukai.
valdymo skydelio klavišai
Nurodoma piktograma.
Pavyzdys: Mygtukas „Home“
Valdymo skydelyje ir kompiuterio ekrane rodomi mygtukai
Rodoma laužtiniuose skliaustuose [ ].
Pavyzdys:
[]
[Atšaukti] [Taip]
[Atmintinę išimti saugu.]

Paieškos funkcija

1
Ekrano viršuje spustelėkite [].
Paieškos raktinio žodžio įvesties laukelis rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
2
Įveskite raktažodį ir spustelėkite [] arba paspauskite kompiuterio klavišą [Enter].
Kelis raktažodžius atskirkite tarpais, kad galėtumėte ieškoti puslapių, kuriuose yra visi raktažodžiai.
Įtraukite raktinius žodžius į dvigubas kabutes ("), norėdami ieškoti puslapių, kuriuose yra tik visiškos atitiktys, įskaitant tarpus.
3
Spustelėkite paieškos rezultatą, kad peržiūrėtumėte puslapį.
Spustelėkite [], kad būtų rodomi arba slepiami paieškos rezultatai.
Spustelėkite [], kad būtų rodomas turinys.
9RXU-0J3