Grupių registravimas adresų knygelėje (per nuotolinio vartotojo sąsają)

Kelių adresatų grupę adresų knygelėje galite registruoti kompiuteryje per nuotolinio vartotojo sąsają.
Grupėje galite registruoti tik to paties tipo adresatus. Grupėje negalite registruoti failų išsaugojimo vietų (bendrai naudojamo aplanko ar FTP serverio).
Norint registruoti grupę per nuotolinio vartotojo sąsają, reikalingos administratoriaus teisės.
Reikalingas pasiruošimas
Užregistruokite adresatus, kurie bus įtraukti į grupę, adresų knygelėje. Adresatų registravimas adresų knygelėje (per nuotolinio vartotojo sąsają)
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Address Book]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Favorites] arba [Coded Dial].
4
Spustelėkite elementą, rodomą kaip [Not Registered].
Rodomas ekranas [Register New Destination].
Jei rodomas ekranas [Enter PIN], įveskite adresų knygelės PIN, tada spustelėkite [OK].
5
Pasirinkite [Group] ir spustelėkite [OK].
Rodomas ekranas [Register New Destination: Group].
6
Dalyje [Group] įveskite grupės pavadinimą.
Grupę galite užregistruoti neįvesdami jos pavadinimo. Tačiau, įvedę pavadinimą, kai reikės nurodyti adresatą, galėsite ieškoti jo pagal inicialus.
7
Parinktyje [Member Settings] spustelėkite [Select from Address Book].
8
Jei reikia, pakeiskite adresų knygelės rodinį.
Dalyje [Type] pasirinkite [Favorites] arba [Coded Dial] ir spustelėkite [Display], kad pakeistumėte adresų knygelės rodinį.
9
Pasirinkite adresatų, kuriuos norite įtraukti į grupę, žymių langelius ir spustelėkite [OK].
Adresatai bus įtraukti į [Member List] ekrane [Register New Destination: Group].
Tuo pat metu galite pasirinkti kelis adresatus.
10
Spustelėkite [OK].
Grupė bus užregistruotas adresų knygelėje.
11
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
9RXU-03J