Parankinių parametrų registravimas ir iškvietimas

Galite registruoti parametrus pagal savo tikslą ir parametrus, kuriuos norite iškviesti kaip parankinius parametrus nuskaitymo, fakso ir kopijavimo funkcijoms.
Galite pažymėti parankinį parametrą, kad būtų pateiktas parametro aprašymas, kai jis bus naudojamas, ar kita informacija.
Registruotus parametrus galite iškviesti greitam naudojimui nuorodų mygtukais, pridėtais valdymo skydelio ekrane [Pagrindinis] ir kiekvienos funkcijos ekrane. Taip pat, jei reikia, galite pakeisti iškviestus parametrus.

Parankinių parametrų registravimas

Kai registruojate nuskaitymo ir fakso parametrus ir nustatydami registruojamą informaciją nurodote adresatą, jis taip pat bus užregistruotas parankiniuose parametruose. Užregistruokite parametrus ir įsitikinkite, kad nenurodėte nereikalingų adresatų.
Užregistruoto adresato negalima keisti. Jei norite keisti užregistruotą adresatą, panaikinkite parankinį parametrą ir tuomet užregistruokite jį dar kartą.
Parankiniams parametrams registruoti naudokite valdymo skydelį. Negalite registruoti parankinių parametrų per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) kompiuteryje.
Kaip pavyzdys šiame skyriuje aprašoma kopijavimo procedūra.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Kopijuoti] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Bus parodytas kopijavimo ekranas.
2
Nustatykite išsamią informaciją, kuri bus registruojama. Kopijavimas
3
Spustelėkite [Kiti parametrai] [Parankiniai parametrai].
4
Pasirinkite neregistruotą elementą ir paspauskite [Registruoti].
Bus parodyta 2 veiksme nustatyta informacija.
5
Patikrinkite parametrus ir spustelėkite [Registruoti].
Norėdami pakeisti parametrą, pasirinkite norimą keisti elementą ir pakeiskite parametrą.
Paspauskite [Pavadinimas], kad pakeistumėte registruoto Parankinio parametro pavadinimą.
6
Pasirinkite, ar norite įtraukti nuorodos mygtuką į ekraną [Pagrindinis].
Pasirinkus [Taip], bus parodytas pranešimas apie nuorodos mygtuką. Paspauskite [Gerai], kad įtrauktumėte nuorodos mygtuką į ekraną [Pagrindinis].
Pasirinkus [Ne], parankinis parametras bus užregistruotas, bet nuorodos mygtukas nebus įtrauktas. Nuorodos mygtuką į ekraną [Pagrindinis] galite įtraukti vėliau. Nuorodų mygtukų pridėjimas

Užregistruotų Parankinių parametrų iškvietimas

Naudodami nuskaitymo, fakso ar kopijavimo funkciją, iškvieskite parametrą iš registruotų Parankinių parametrų pagal savo tikslą.

Įtraukus nuorodų mygtukus į ekraną [Pagrindinis]

Parametrui iškviesti valdymo skydelio ekrane [Pagrindinis] paspauskite nuorodos mygtuką.

Parankinių parametrų iškvietimas funkcijų ekrane

Parankiniam parametrui iškviesti atlikite toliau nurodytus veiksmus. Kaip pavyzdys šiame skyriuje aprašoma kopijavimo procedūra.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Kopijuoti] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Bus parodytas kopijavimo ekranas.
2
Spustelėkite [Kiti parametrai] [Parankiniai parametrai].
Rodomas ekranas [Parankiniai parametrai].
3
Pasirinkite naudotiną parametrą ir paspauskite [Taikyti].
Bus iškviestas parametras.
Kopijavimo nustatymas bus baigtas, todėl kopijavimui pradėti galite tiesiog paspausti [Pradėti].
9RXU-040