Daugiafunkciame stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nustatymas

Įdėjus popieriaus į universalųjį dėklą, valdymo skydelyje rodomas toks ekranas. Nustatykite popieriaus formatą ir tipą pagal įdėtą popierių.
* Jei daugiafunkcio dėklo popieriaus formatas ir tipas užregistruotas iš anksto, pirmiau pateiktas ekranas nebus rodomas. Dažnai naudojamo popieriaus formato ir tipo registravimas daugiafunkciam stalčiui
Šiame skyriuje aprašoma, kaip konfigūruoti parametrus naudojant valdymo skydelį.
Parametrus taip pat galite konfigūruoti naudodami „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio. Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)
1
Pasirinkite į daugiafunkcį dėklą įdėto popieriaus formatą.
Galite slinkti ekranu, kad peržiūrėtumėte popieriaus formatus (pvz., vokus), kurie nerodomi ekrane.
Įdėjus A5 formato popierių
Įdėję popierių gulsčiai, pasirinkite [A5]. Įdėję popierių stačiai, pasirinkite [A5R].
Gulsčia padėtis (A5)
Stačia padėtis (A5R)
Įdėjus nestandartinio dydžio (pasirinktinio formato) popierių
1
Spustelėkite [Pasirinktinis].
2
Įveskite vertes parinktyje [X] ir [Y], tuomet paspauskite [Taikyti].
Jei užregistruoti dažnai naudojami nestandartiniai formatai, galite juos iškviesti paspausdami nuo [S1] iki [S3].
Jei nustatytas popieriaus formatas nerodomas
Paspauskite [Kiti formatai] ir rodomame sąraše pasirinkite popieriaus formatą.
2
Pasirinkite į daugiafunkcį dėklą įdėto popieriaus tipą.
Bus nustatytas popieriaus formatas ir tipas.
1 veiksmo ekrane galite pakeisti rodomą popieriaus formatą. Nenaudojamų popieriaus formatų paslėpimas
9RXU-034