Nuskaitymas (siuntimas el. paštu)

Galite nuskaityti originalą ir siųsti nuskaitytus duomenis el. paštu kaip priedą.
Kaip ir siųsdami įprastą el. laišką, galite pridėti temą ir pranešimą bei nurodyti kelis adresatus.
Reikalingas pasiruošimas
Aparate sukonfigūruokite el. pašto serverio, kuris bus naudojamas el. laiškams siųsti, parametrus. Pasiruošimas siųsti nuskaitytus duomenis el. paštu
1
Padėkite originalą. Originalų dėjimas
2
Valdymo skydelyje paspauskite [Nuskaityti] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas nuskaitymo tipo pasirinkimo ekranas.
3
Spustelėkite [El. paštas].
Bus parodytas nuskaitymo ekranas.
4
Skirtuke [Nurodyti adresatą] nurodykite adresatą. Adresatų nurodymas
Naudodami [Adresų knyga] arba [Kodinio paspaudimo numeris] nurodykite kopijos bei nematomos kopijos adresatus.
Jei galite nurodyti tik [Nurodyti save adresatu]
Jei siunčiant adresatas yra apribotas dėl siuntimo funkcijos autentifikavimo parametrų, negalėsite nurodyti kito adresato. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į administratorių.
5
Nuskaitymo parametrus konfigūruokite skirtuke [Siuntimo parametrai]. Nuskaitymo parametrai
Taip pat galite nurodyti el. laiško temą ir pagrindinį turinį skirtuke [Siuntimo parametrai]. El. pašto ir internetinių faksogramų („I-Fax“) parametrai
Nuskaityti duomenys siunčiami toliau nurodytu failo pavadinimu. Skirtuke [Siuntimo parametrai] taip pat galite nurodyti pasirinktinę eilutę ir įtraukti ją į pradžią. Failo / paskirstymo nustatymas
 Ryšio valdymo numeris
 Išsiuntimo data (šiame pavyzdyje, „2023 m. balandžio 5 d., 9:12:34 val.“)
 Failų sekos numeris (jei vienas failas, tuomet „001“)
6
Paspauskite [Pradėti Nespalvotai] arba [Pradėti Spalvotai].
Pradedamas originalų nuskaitymas.
Norėdami nuskaityti originalą nespalvotai, paspauskite [Pradėti Nespalvotai], o norėdami nuskaityti spalvotai, paspauskite [Pradėti Spalvotai].
Norėdami atšaukti nuskaitymą, paspauskite [Atšaukti] [Taip]. Nuskaitymo atšaukimas
Baigus nuskaitymą, nuskaityti duomenys išsiunčiami. Paspauskite [Būsenos mon.], jei norite peržiūrėti siuntimo būseną ir žurnalą.
Kai rodoma [Patvirtinti adresatą]
Patikrinkite, ar teisingai nurodytas adresatas, tuomet paspauskite [Pradėti nuskaityti].
Kai rodoma [Nuskaityti kitą origin.]
Kai originalas yra dedamas ant ekspozicinio stiklo ir nuskaitomas PDF arba TIFF formatu, rodomas papildomų originalų nuskaitymo ekranas.
Norėdami tęsti originalų nuskaitymą, dėkite juos ant ekspozicinio stiklo ir paspauskite [Nuskaityti kitą origin.].
Baigę nuskaityti visus dokumentus, paspauskite [Pradėti siųsti] arba [Perž. ir siųsti].
* Jei originalo dydis skiriasi, gali trūkti dalies vaizdo arba vaizdas gali būti nuskaitytas mažesnis.
Kai rodomas peržiūros ekranas
Peržiūrėję nuskaitytus duomenis paspauskite [Pradėti siųsti].
Jei yra puslapių, kurių nenorite siųsti, atidarykite puslapį ir paspauskite [Panaikinti puslapį].
Kai rodoma [SMTP autentifikavimas]
Įveskite SMTP autentifikavimo vartotojo vardą ir slaptažodį, tuomet paspauskite [Taikyti].
Įvykus siuntimo klaidai
Priklausomai nuo el. pašto serverio parametrų, įvykus siuntimo klaidai, aparate nustatytu el. pašto adresu gali būti išsiųstas el. pranešimas. Paliekant tokius el. pranešimus serveryje, pašto dėžutė gali užsipildyti, todėl rekomenduojama periodiškai ištuštinti pašto dėžutę. Pašto dėžutės valymas
9RXU-05K