Nuskaitymas iš kompiuterio (įrašymas kompiuteryje)

Galite nuskaityti originalą ir įrašyti nuskaitytus duomenis prie aparato prijungtame kompiuteryje. Nuskaitydami iš kompiuterio galite nustatyti formatą ir įrašymo vietą. Taikant šį būdą, nuskaitytus duomenis galite iš karto matyti kompiuterio ekrane, todėl galite patikrinti ir koreguoti vaizdo kokybę.
Kad nuskaitytumėte, naudokite bet kurią iš toliau nurodytų taikomųjų programų.
Skirtoji taikomoji programa (MF Scan Utility)
Lengvai nuskaitykite, taikydami jūsų tikslą atitinkantį parametrą. Nuskaitytus duomenis nusiųskite į nurodytą taikomąją programą, kad jie būtų rodomi ir išsiųsti el. paštu. Taip pat galite ekrane ScanGear MF konfigūruoti išplėstinius parametrus.
Skirtosios taikomosios programos naudojimas nuskaitant – MF Scan Utility
Kitos TWAIN ir WIA palaikančios taikomosios programos.
Taip pat galite naudoti vaizdų apdorojimo programinę įrangą, dokumentų programinę įrangą ir kitas taikomąsias programas, palaikančias TWAIN*1 arba WIA*2. Nuskaityti duomenys importuojami tiesiai į taikomąją programą, kur juos tuojau pat galima redaguoti ir apdoroti.
Ar naudojama taikomoji programa palaiko TWAIN arba WIA, žr. taikomosios programos instrukcijoje.
Nuskaitymas naudojant kitas TWAIN ir WIA palaikančias taikomąsias programas
*1 TWAIN yra skaitytuvų arba kitų vaizdų įvesties įrenginių ryšio su kompiuteriu standartas.
*2 WIA yra standartinė sistemos „Windows“ funkcija.

Skirtosios taikomosios programos naudojimas nuskaitant – MF Scan Utility

Padėję originalą ant aparato, skenavimą pradėkite kompiuteryje įdiegta MF Scan Utility.
Reikalingas pasiruošimas
Kompiuteryje įdiekite skaitytuvo tvarkyklę (ScanGear MF) ir taikomąją programą (MF Scan Utility). Programinės įrangos ir tvarkyklių diegimas kompiuteryje
1
Padėkite originalą ant aparato. Originalų dėjimas
2
Kompiuteryje paleiskite MF Scan Utility. MF Scan Utility paleidimas
3
Modeliui [Product Name] pasirinkite aparatą.
4
Kad pradėtumėte nuskaityti, spustelėkite mygtuką, atitinkantį originalo tipą ir tikslą.
Spustelėkite [ScanGear], kad būtų rodoma ScanGear MF ir galėtumėte konfigūruoti išplėstinius nuskaitymo parametrus. Daugiau informacijos rasite žinyne, kuris bus parodytas spustelėjus [] parinktyje ScanGear MF.
Kai nuskaityti negalima
Aparatas gali būti neprijungtas (veikia laukimo režimu). Valdymo skydelyje pasirinkite [Nuskaityti] ekrane [Pagrindinis], paspauskite [Nuotolinis skaitytuvas], kad prijungtumėte aparatą prie interneto, tuomet pakartokite šiuos veiksmus.

Nuskaitymas naudojant kitas TWAIN ir WIA palaikančias taikomąsias programas

Padėję originalą ant aparato, skenavimą pradėkite kompiuteryje įdiegta kita TWAIN ir WIA palaikančia taikomąja programa.
Šiame skyriuje aprašoma bendroji šio veiksmo procedūra. Išsamios informacijos apie naudojimą rasite atitinkamos programos vadove.
Reikalingas pasiruošimas
Kompiuteryje įdiekite skaitytuvo tvarkyklę (ScanGear MF). Programinės įrangos ir tvarkyklių diegimas kompiuteryje
1
Padėkite originalą ant aparato. Originalų dėjimas
2
Kompiuteryje paleiskite taikomąją programą, naudojamą nuskaitytiems duomenims importuoti.
3
Taikomojoje programoje pasirinkite nuskaitymo veiksmo komandą.
4
Pasirinkite aparato skaitytuvo tvarkyklę (ScanGear MF arba WIA) ir sukonfigūruokite nuskaitymo parametrus.
Norėdami pamatyti daugiau išplėstinių nuskaitymo parametrų, pasirinkite ScanGear MF. Daugiau informacijos rasite žinyne, kuris bus parodytas spustelėjus [] parinktyje ScanGear MF.
5
Pradėkite nuskaitymą.
Baigus nuskaityti, nuskaityti duomenys importuojami į taikomąją programą.
Jeigu kiti originalo puslapiai nenuskaitomi arba baigus nuskaityti rodomas klaidos pranešimas, originalus po vieną dėkite ant aparato ir nuskaitykite.
Kai nuskaityti negalima
Aparatas gali būti neprijungtas (veikia laukimo režimu). Valdymo skydelyje pasirinkite [Nuskaityti] ekrane [Pagrindinis], paspauskite [Nuotolinis skaitytuvas], kad prijungtumėte aparatą prie interneto, tuomet pakartokite šiuos veiksmus.
9RXU-05R