Pasiruošimas įrašyti nuskaitytus duomenis USB atminties įrenginyje

Šiuo būdu galima nuskaitytus duomenis įrašyti USB atminties įrenginyje.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Atmintinės parametrai]
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [Store/Access Files Settings] [Memory Media Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Memory Media Settings].
4
Pasirinkite žymės langelį [Store to Memory Media] ir spustelėkite [OK].
5
Iš naujo paleiskite aparatą. Aparato paleidimas iš naujo
Parametrai bus pritaikyti.
Operacijos pasirinkimas, kai prijungtas USB atminties įrenginys
Galite sukonfigūruoti parametrus, kad būtų parodytas ekranas, skirtas pasirinkti ir nedelsiant atlikti operaciją (nuskaitymą iš USB atminties įrenginio arba spausdinimą iš atminties laikmenos), kai į aparatą įstatytas USB atminties įrenginys.
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos [Settings/Registration] [Store/Access Files Settings] [Edit] skiltyje [Display Screen When Memory Media is Connected] pažymėkite žymės langelį [Display Screen When Memory Media is Connected] [OK]
Naudodami valdymo skydelį, sukonfigūruokite parametrus ekrane [Pagrindinis] pasirinkdami [Meniu] [Funkcijų parametrai]. [Ekranas, kai prijung. atm. laik.]
9RXU-055