Apsauga nuo neteisėto naudojimo

Aparate tvarkoma įvairi informacija, įskaitant adresų knygelę ir spausdinimo duomenis. Jame taip pat teikiamiįvairūs parametrai, skirti veiksmingam valdymui ir veikimui užtikrinti. Nors ši informacija ir parametrai suteikia daugiau patogumo, jie taip pat gali lemti duomenų nutekėjimą ir kitų saugumo problemų, jei informaciją ir parametrus galės pasiekti bet kas.
Kad užtikrintumėte saugesnį aparato naudojimą, galite imtis priemonių ir apriboti prieigą bei išjungti funkcijas pagal funkcijų naudojimo būseną.
Prieigos prie informacijos ir parametrų apribojimas
Apribojus vartotojų ir funkcijų prieigą prie informacijos ir aparato parametrų, galima apsisaugoti nuo neteisėto jo naudojimo bei apsaugoti konfidencialią informaciją.
Adresų knygelės registravimo ir redagavimo ribojimas
Nuotolinio naudotojo sąsajos naudojimo apribojimas
Nenaudojamų funkcijų išjungimas
Galite išjungti nenaudojamas funkcijas, kad išvengtumėte intervencijos iš išorės.
Draudimas jungtis prie kompiuterio USB ryšiu
LPD, RAW arba WSD konfigūravimas
HTTP ryšio išjungimas

Taip pat žr.

Išsami informacija apie administratoriaus paskyrą ir kaip tvarkyti prieigą prie aparato turinčius naudotojus ir grupes, pateikiama toliau nurodytuose skyriuose.
Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.
Naudotojų autentifikavimas ir grupių tvarkymas naudojant skyriaus ID (skyriaus ID valdymas)
9RXU-08W