[Nuskaitymo parametrai]

Nurodykite nuskaitymo parametrus.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Nusk. sprt./v. kok. pirmumas]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Įprasta] [Nuskaitymo parametrai]
Pasirinkite, ar suteikti prioritetą greičiui arba spausdinimo kokybei nuskaitant originalus.
[Spartos pirmumas]
[Vaizdo kokybės pirmumas]

[Automatinis prijungimas]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Įprasta] [Nuskaitymo parametrai]
Nurodykite, ar aparatas automatiškai prisijungia prie interneto (persijungia į laukimo režimą), kai nuskaitote iš kompiuterio.
Jei nurodote [Išjungta] šiame parametre, turite paspausti [Nuskaityti] [Nuotolinis skaitytuvas] valdymo skydelio ekrane [Pagrindinis], kad prijungtumėte aparatą prie interneto prieš nuskaitydami.
[Išjungta]
[Įjungta]

[Automatinis atjungimas]

[Meniu] [Funkcijų parametrai] [Įprasta] [Nuskaitymo parametrai]
Nurodykite, ar aparatas automatiškai grįžta į ryšio išjungimo režimą, jei per tam tikrą laiką po aparato prisijungimo prie interneto nuskaitymas neatliekamas (persijungimas į laukimo režimą).
Jei nurodote automatinį persijungimą į išjungimo režimą, taip pat galite nurodyti laiką, per kurį aparatas atsijungs nuo interneto.
[Nustatykite šią funkciją]
[Išjung.]
[Įjungta]
[Nustatyti laiką]
Nuo 1 iki 5 ir iki 60 (min.)
9RXU-0AE