Popieriaus strigtys kartojasi

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar aparato viduje yra popieriaus skiaučių arba pašalinių objektų?
Pašalinkite popieriaus skiautes arba pašalinius objektus. Popieriaus strigtys
Ar naudojate tinkamą popierių?
Patikrinkite ar aparate esantis popierius yra tinkamas ir, jei reikia, pakeiskite tinkamu popieriumi.
Naudojamas popierius
Popieriaus įdėjimas
Ar popierius tinkamai įdėtas?
Kruopščiai išskleiskite popierius į nedideles krūveles, kad jis nebūtų sulipęs.
Prieš dėdami popierių, pastuksenkite jį kelis kartus į plokščią paviršiaus. Popieriaus įdėjimas
Įsitikinkite, kad įdėtas popierius neviršija kiekio ribos linijos arba kiekio ribos kreiptuvo žymos ().
Popieriaus stalčius
Universalusis dėklas
Patikrinkite, ar popieriaus kreipikliai yra lygiuoti su žymėmis ir nėra per daug laisvi arba per daug standžiai pristumti.
Popieriaus stalčius
Universalusis dėklas
Ar popierius užstringa spausdindamas ant galinės išspausdinto lapo pusės?
Išlyginkite popieriaus kraštus, kad pašalintumėte visus nelygumus.
* Spausdinti ant galinės jau išspausdinto lapo pusės, galite tik šiuo aparatu išspausdintus dokumentus. Nenaudokite popieriaus, išspausdinto kitu spausdintuvu arba daugiafunkciniu aparatu, nes popierius gali užstrigti arba sugadinti aparatą.
Ar popierius stringa spausdinant ant popieriaus, kuris įdėtas į papildomą Cassette Feeding Module-AH?
Atgal įstatykite Cassette Feeding Module-AH. Daugiau informacijos apie Cassette Feeding Module-AH montavimą pateikta „Nustatymo vadovas“. Šiam aparatui skirtos instrukcijos
9RXU-0ER