Seadme taaskäivitamine

Kui te muudate seadme sätteid, võib sõltuvalt sättest juhtuda, et te peate seadme taaskäivitama, et muudatusi rakendada.
Kui te muudate sätteid juhtpaneeli või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu, saate seadme taaskäivitada toitelülitist või rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
Seadme taaskäivitamine kustutab kõik andmed, mis on printimise ootel.
Järgmised andmed jäävad mällu ja neid ei kustutata ka juhul, kui seade taaskäivitatakse:
mällu salvestatud vastuvõetud andmed;
saatmist ootavad andmed;
aruanded, mis prinditakse automaatselt pärast andmete saatmist või saamist.

Seadme taaskäivitamine toitelülitist

1
Vajutage toitelülitit.
Juhtpaneel kustub ja toide lülitub välja.
Toite väljalülitumine võib kesta mõne minuti.
2
Pärast toite väljalülitamist oodake vähemalt kümme sekundit, enne kui toitelülitit vajutate.
Seade käivitub.

Seadme taaskäivitamine rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides)

Seadme taaskäivitamiseks rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) on vaja administraatori õigusi.
1
Logige süsteemihaldurirežiimis rakendusse Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaali lehel [Settings/Registration]. Remote UI (Kaugkasutajaliides) portaalileht
3
Klõpsake [Restart Device].
Ilmub kuva [Restart Device].
4
Kontrollige kuval [Device Status], et mingi funktsioon ei tööta, ja seejärel klõpsake [Execute].
Ilmub taaskäivitamise kinnituskuva.
5
Klõpsake [OK].
Kuvatakse seadme taaskäivitamist tähistav kuva ja seejärel seade taaskäivitatakse.
Seadme taaskäivitamisel rakenduse Remote UI ühendus katkestatakse.
9C52-029