Originaalide asetamine

Asetage dokumendid, fotod ja muud trükimaterjalid (originaalid), mida tahate skannida, faksida või kopeerida, skaneerimisklaasile või sööturisse.
Otsustage dokumendi tüübi ja otstarbe põhjal, kas kasutate skaneerimisklaasi või sööturit.
Skaneerimisklaas
Skannib fikseeritud asendis dokumente. Originaalid tuleb ükshaaval kohale asetada, aga see tagab väga täpse skannimise.
Skaneerimisklaasile saate asetada ka järgnevat tüüpi originaale:
raamatud, paks paber, õhuke paber ja muud originaalid, mida ei saa sööturisse panna;
kopeerpaber, kiled ja muud läbipaistvad originaalid.
Originaalide asetamine skaneerimisklaasile
Söötur
Sööturisse saab asetada originaalide kaks või enam lehte. Asetatud originaalid skannitakse automaatselt ühe lehe haaval.
Üheaegselt saab skannida originaalide mõlemad pooled.
Originaalide asetamine sööturisse
Asetage kohale kuivad originaalid
Enne originaalide asetamist veenduge, et tint, korrigeerimispasta või liim on täielikult kuivanud.

Originaalide asetamine skaneerimisklaasile

Teavet originaalide formaatide kohta, mida saab skaneerimisklaasile asetada, leiate seadme põhilistest tehnilistest andmetest. Tehnilised põhiandmed
1
Avage söötur.
2
Pange originaali skannitav pool horisontaalpaigutusega skaneerimisklaasile, seades originaali nurga skaneerimisklaasi vasaku ülanurgaga kohakuti.
Kui skannite kopeerpaberit, kilesid ja muid läbipaistvaid originaale, pange selle peale puhas valge paberileht.
3
Sulgege sööturi kaas õrnalt.
4
Kui originaali skannimine on lõpetatud, eemaldage originaal skaneerimisklaasilt.

Originaalide asetamine sööturisse

Kui skannite kahe või enama lehega originaale, asetage sööturisse ainult sama formaadiga originaale.
Teavet originaalide formaatide kohta, mida saab sööturisse asetada, leiate sööturi tehnilistest andmetest. Sööturi andmed
Sööturis paberiummistuste vältimiseks ärge asetage sööturisse järgnevat liiki originaale:
kortsus, volditud, lokkiv, rullis või rebenenud paber;
kopeerpaber, kaetud paber, õhuke läbipaistev paber, õhuke paber või kiled;
köitmis- või kirjaklambritega paber;
paber, mis on prinditud termosiirdeprinteriga.
1
Avage originaaldokumentide alus.
2
Lükake dokumendisööte juhikud laiali, kuni need on originaali laiusest veidi laiemalt avatud.
3
Lehvitage originaalid lahti ning koputage servad ühtlaseks.
Lehvitage originaale väikeste pakkide haaval ja seadke servad ühtlaseks, koputades originaale mõne korra tasase pinna vastu.
4
Asetage originaalid skannitavad pooled ülespoole horisontaalpaigutusega sööturisse.
Veenduge, et kohale asetatud originaalid ei ületaks täitepiiri joont (). Kui need ületavad täitepiiri joone, võib see põhjustada paberi viltu jooksmist või ummistumist.
5
Seadke dokumendisööte juhikud originaali servade vastu.
Kui dokumendisööte juhikud on liiga lõdvalt või tihedalt originaali servade vastas, võib see põhjustada paberi viltu jooksmist või ummistusi.
6
Kui originaalide skannimine on lõpetatud, eemaldage väljutatud originaalid sööturi alt.
Ärge skannimise ajal originaale lisage ega eemaldage.
Väljutatud originaalide jätmine sööturi alla võib põhjustada paberiummistuse.
9C52-02U