Funktsiooni Memory Media Print sätted

Funktsiooni Memory Media Print sätete kuval saate valida kasutatava paberi, määrata kahepoolse printimise ja muid sätteid. Samuti saate avada üksikasjalike sätete kuva, et muuta pildikvaliteeti ja määrata teisi üksikasjalikke prindisätteid.
[Paber]
Valige printimiseks kasutatav paber.
Valige paberiallikas, kuhu on pandud kasutatav paber, ja vajutage [Sule].
* Kui paberiallikasse pandud paber ei vasta paberiformaadi või -tüübi sättele, saate paberi sätteid muuta kuvalt [Muuda paberiseadeid].
[Heledustase]
Muutke prinditud kujutise heledust.
Lohistage liugurit vasakule või paremale, et muuta heledust, ning seejärel vajutage [Sule].
Vajutage [+], et heledust suurendada, ja [-], et seda vähendada.
[Koopiate arv]
Määrake koopiate arv.
Sisestage numbrinuppudega koopiate arv ja seejärel vajutage [Sule].
[2-poolne printimine]
Valige nupu abil, kas soovite kasutada kahepoolset printimist.
Prindib paberi ühele poolele.
Prindib paberi mõlemale poolele esi- ja tagakülje samasuguse ülemise ja alumise osa paigutusega.
Prinditud leheküljed avanevad köitmisel horisontaalselt.
Prindib paberi mõlemale poolele esi- ja tagakülje pööratud ülemise ja alumise osa paigutusega.
Prinditud leheküljed avanevad köitmisel vertikaalselt.
 
[N ühel] (PDF- või JPEG-fail)
Määrake, kas soovite vähendada mitmeleheküljelise dokumendi suurust ja paigutada leheküljed paberilehe ühele poolele.
N ühel on mugav, kui soovite paberit säästa, printides originaalist väiksemalle arvule lehtedele.
Valige nupu abil kombineeritavate lehekülgede arv.
Lehekülgi ei kombineerita.
Kombineerib kahe leheküljega dokumendi ühele paberilehele.
Kombineerib nelja leheküljega dokumendi ühele paberilehele.
Kombineerib kaheksa leheküljega dokumendi ühele paberilehele. (Ainult PDF-failid)
* PDF-faili korral saate printida paberi ühele poolele dokumendi 9 või 16 lehekülge, kui kasutate üksikasjalike sätete kuval valikutN ühel.[Määra PDF-i üksikasjad] Kuva>.
 
[Määra PDF-i üksikasjad] / [Määra JPEG/TIFF-i ük.]
Muutke pildikvaliteeti ja määrake teisi üksikasjalikke printimissätteid.
[Määra PDF-i üksikasjad] Kuva
[Määra JPEG/TIFF-i üksikasjad] Kuva
Printimine samade sätetega
Funktsiooni Memory Media Print vaikimisi sätteid saate muuta. Vaikesätete muutmine

[Määra PDF-i üksikasjad] Kuva

Kasutage seda kuva, et määrata PDF-failide üksikasjalikke printimissätteid, näiteks määrake prinditavad leheküljed ja muutke pildikvaliteeti.
Kuva avamiseks vajutage [Määra PDF-i üksikasj.] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval.
 
[2-poolne printimine]
Määrake, kas te soovite kasutada kahepoolset printimist. Kui kasutate kahepoolset printimist, valige prinditud lehekülgede avamissuund pärast köitmist.
* See on sama säte, nagu [2-poolne printimine] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval.
[N ühel]
Määrake, kas soovite vähendada mitmeleheküljelise dokumendi suurust ja paigutada leheküljed paberilehe ühele poolele.
Lehekülgede kombineerimisel valige nupu abil kombineeritavate lehekülgede arv.
Näide: kui kombineerite nelja leheküljega dokumendi paberilehe ühele poolele
Valige [4 ühel].
* See on sama säte, nagu [N ühel] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval. Sellegipoolest saab [9 ühel] ja [16 ühel] kasutada ainult funktsiooniga [N ühel] kuval [Määra PDF-i üksikasjad].
[Prindivahemik]
Printige kõik leheküljed või määrake prinditavate lehekülgede vahemik. Kui määrate lehekülgede vahemiku, vajutage [Määratud lehed] ning sisestage alguse ja lõpu leheküljed.
[Suurenda/väh. paberiga sobit.-ks]
Määrake, kas soovite dokumenti suurendada või vähendada vastavalt printimiseks kasutatavale paberile.
* Dokumenti suurendades või vähendades jääb kuvasuhe muutmatuks.
[Prindiala suurendus]
Määrake, kas soovite suurendada prindiala paberi servani ilma paberi ümber veeriseid jätmata.
* Kui [Prindiala suurendus] sätteks on [Sees], ei pruugita osa prinditud kujutise servast printida või paber võib olla osaliselt määrdunud.
[Kommentaaride printimine]
Määrake, kas soovite PDF-i kommentaare printida.
Kui valite [Automaatne], prinditakse dokument koos kommentaaridega*1.
*1 Ainult printimise kommentaarid PDF-failis.
[Dokumendi avamise parool]
Kui prindite parooliga kaitstud PDF-faili, sisestage faili avamise parool.
[Muud seaded]
Määrake pildikvaliteedi sätted ja muud üksikasjalikud printimissätted ning muutke neid.
[Pooltoonid]
Määrake printimismeetod pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks. Täpsemat teavet sätete kohta vt:
[Pooltoonid]
[Halltoonide teisendamine]
Määrake teisendusmeetod värviliste andmete mustvalgelt printimisel. Täpsemat teavet sätete kohta vt:
[Halltoonide teisendamine]
[Prindikvaliteet]
Muutke printimiskvaliteeti, nagu tihedust ja eraldusvõimet, vastavalt dokumendile ja printimise eesmärgile.
[Tihedus]
Saate reguleerida printimisel kasutatavat tooneri tihedust.
Täpsemaks reguleerimiseks saate tasemeid reguleerida jaotises [Peenhäälestus].
* Kui[Tooneri säästmine] sätteks on [Sees], ei saa tooneri tihedust muuta.
[Tooneri säästmine]
Määrake, kas soovite printimisel toonerit säästa.
Kui soovite printida pärast paigutuse ja välimuse kontrollimist, näiteks suure printimistöö korral, valige [Sees].
[Pildi silumine]
Määrake, kas kasutada silumistöötlust, mis loob tekstis ja joonistes sujuvamad prinditud piirjooned.
[Eraldusvõime]
Määrake printimisandmete töötlemisel kasutatav eraldusvõime.
Suurema eraldusvõimega printimiseks valige selle sätteks [1200 dpi].

[Määra JPEG/TIFF-i üksikasjad] Kuva

Kasutage seda kuva, et määrata JPEG- ja TIFF-failide üksikasjalikke printimissätteid, näiteks pildikvaliteedi muutmist.
Kuva avamiseks vajutage [Määra JPEG/TIFF-i ük.] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval.
 
[2-poolne printimine]
Määrake, kas te soovite kasutada kahepoolset printimist. Kui kasutate kahepoolset printimist, valige prinditud lehekülgede avamissuund pärast köitmist.
* See on sama säte, nagu [2-poolne printimine] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval.
[N ühel] (JPEG-fail)
Määrake, kas soovite vähendada mitmeleheküljelise kujutise suurust ja paigutada leheküljed paberilehe ühele poolele.
Lehekülgede kombineerimisel valige nupu abil kombineeritavate lehekülgede arv.
Näide: kui kombineerite nelja leheküljega kujutise paberilehe ühele poolele
Valige [4 ühel].
* See on sama säte nagu [N ühel] funktsiooni Memory Media Print sätete kuval.
[Originaali tüüp]
Valige, kas printides on prioriteetne foto siledus või teksti selgus.
[Pooltoonid]
Määrake printimismeetod pooltoonide (kujutise heledate ja tumedate alade vahele jääva vahemiku) reprodutseerimiseks vastavalt kujutise sisule.
Peene gradatsiooniga kujutiste (nt digikaamera fotode) printimiseks
Määrake säte [Gradatsioonid]. Reprodutseerib gradatsiooni sileda viimistlusega.
Peente joonte ja väikese tekstiga (nt CAD-kujutised) kujutiste printimiseks
Määrake säte [Veahajutus]. Prindib peened jooned ja väikese teksti suure eraldusvõimega.
* Kui valite sätte [Veahajutus], võib tooneri kinnitamine ja tekstuuri stabiilsus väheneda.
[Prindikvaliteet]
Reguleerige tooneri tihedust ja kasutatavat kogust vastavalt prinditavale dokumendile ja eesmärgile.
[Tihedus]
Reguleerige printimisel kasutatavat tooneri tihedust.
Täpsemaks reguleerimiseks saate jaotises [Peenhäälestus] reguleerida kolme tihedusala taset.
*Pange tähele, et te ei saa tooneri tihedust reguleerida, kui [Tooneri säästmine] on seatud väärtusele [Sees].
[Tooneri säästmine]
Määrake, kas printimisel tuleb toonerit säästa.
Määrake siin säte [Sees], kui te tahate enne lõplikku printimist kontrollida paigutust või muud viimistlust, näiteks enne väga suure printimistöö tegemist.
9C52-04Y