[Kasutajahaldus]

Registreerige teave seadme administraatori ja kasutajate kohta ning hallake seda.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[Süsteemihalduri teabe seaded]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Kasutajahaldus]
Määrake süsteemihalduri ID ja PIN-kood, et luua spetsiaalne administraatorikonto.
Vajaduse korral saate määrata ka halduri nime.
Kasutage rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), et määrata muu halduri teave, nagu meiliaadress. Administraatorile osakonna ID ja PIN-koodi määramine
* Süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-kood ei ole vaikimisi määratud. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
[Süsteemihalduri ID ja PIN]
[Süsteemihalduri ID]
[Süsteemihalduri PIN]
 
[Süsteemihalduri nimi]

[Osakonna ID haldus]

[Menüü] [Haldamisseaded] [Kasutajahaldus]
Turvalisuse suurendamiseks ning funktsioonide kasutamise ja kulude haldamiseks määrake seadet kasutavatele kasutajatele ja rühmadele osakonna ID. Kasutajate autentimine ja rühmade haldamine osakonna ID-ga (osakonna ID haldus)
[Luba osakon. ID haldusaruanne]
[Väljas]
[Sees]
[Luba prinditööd (tundm. ID-d)]
[Väljas]
[Sees]
[Luba skannitööd (tundm. ID-d)]
[Väljas]
[Sees]
 
[Salvesta/muuda]
 
[Loenduri haldus]
9C52-0C6