[Väline liides]

Määrake USB-ühenduste sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.

[USB seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Väline liides]
Määrake USB-portide ja -mäluseadmete kasutamise sätted.
Määrake, kas soovite arvutiga ühendamiseks kasutada USB-porti [Kasuta USB-seadmena]. USB-pordi kaudu arvutiga ühendamise takistamine
Määrake, kas soovite kasutada mälukandjaid, nagu USB-mäluseadmeid [USB-mäluseadme kasutamine]. Mäluseadme igasuguse kasutamise takistamine
[Kasuta USB-seadmena]
[Väljas]
[Sees]
 
[USB-mäluseadme kasutamine]
[Väljas]
[Sees]
9C52-0A2