[Võrk]

Määrake seadme võrgukeskkonna sätted.
* Punases paksus kirjas väärtused viitavad iga üksuse vaikesätetele.
 

[Valige juhtmega/juhtmeta LAN]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Seadistage, kas seade ühendatakse võrguga juhtmeta või juhtmega kohtvõrgu (LAN) kaudu. Traadiga või traadita kohtvõrgu valimine
* Kui lülitute juhtmega LAN-ilt juhtmeta LAN-ile, saate seda teha juhtmeta LAN-i konfigureerimise protseduuri käigus.
[Juhtmega LAN]
[Juhtmevaba LAN]

[Juhtmevaba LAN-i seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake seadme juhtmeta LAN-i ühendamise sätted ja energiasäästu sätted, kui seade on ühendatud juhtmeta LAN-i.
[Juhtmevaba LAN-i seaded]

[Püsiühenduse seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake otseühenduse kasutamise ja ühendamisfunktsiooni sätted. Otseühenduse funktsiooni lubamine
[Kasuta püsiühendust]
[Väljas]
[Sees]
[Püsiühenduse katkestamine]
[Katkesta ühendus automaatselt]
     [Väljas]
     [Sees]
          [Aeg ühenduse katkestamiseni]
               1 kuni 60 (min)
[Pääsupunkti režiimi seaded]
[Kasuta kohandatud SSID-d]
     [Väljas]
     [Sees]
          [SSID]
[Kasuta kohandatud võrguvõtit]
     [Väljas]
     [Sees]
          [Võrguvõti]
[Luba SSID/võrguvõtme kasutamisel]*1
[Väljas]
[Sees]
[Konfig. IP-aadr. otseühend. jaoks]
192.168.22.1
*1 Ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.

[Hõlbus ühendus arvuti kaudu]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Käivitage juhtmeta seadistusrežiim.
Canon Laser NW Device Setup Utility abil võrgusätete konfigureerimiseks valige juhtmeta seadistusrežiim.
* Canon Laser NW Device Setup Utility saate allalaadida oma riiki/piirkonna Canoni veebisaidilt.
   https://global.canon/en/support/

[TCP/IP-seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake seadme TCP/IP võrgus kasutamise sätted.
[TCP/IP-seaded]

[SNMP-seaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake SNMP haldustarkvara abil seadme seadistamise, seire ja juhtimise sätted. SNMP konfigureerimine
Et tagada vastavus protokolli täpsematele tehnilistele andmetele (RFC2790) seadme oleku seire ajal, määrake [Vorminda hostires. MIB RFC2790-le] sätteks [Sees].
[SNMPv1 seaded]
[Väljas]
[Sees]
 
[SNMPv3 seaded]
[Väljas]
[Sees]
 
[Printeri haldusinfo hankimine hostilt]
[Väljas]
[Sees]
 
[Vorminda hostires. MIB RFC2790-le]
[Väljas]
[Sees]

[Kasutage spetsiaalset porti]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake, kas soovite kasutada püsiporti.
Kasutage püsiporti näiteks arvutist printimiseks, MF Scan Utility (MF-i skannimisutiliit) abil skannimiseks ning seadme sätete konfigureerimiseks või sirvimiseks.
[Väljas]
[Sees]

[Spetsiaalpordi autent. meetod]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Seadistage autentimismeetod püsipordi kasutamisel.
Kui määrate [Režiim 2], piirdub püsipordi kaudu andmevahetus ainult turvaliste autentimismeetoditega. See võib tähendada, et te ei saa luua seadmega ühendust seadmehaldustarkvara, draiverite ega muu tarkvara kaudu.
[Režiim 1]
[Režiim 2]

[Ühendamise ooteaeg käivit.-l]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Seadistage ooteaeg ühenduse loomiseni pärast seadme käivitamist.
Kui seade on ühendatud muu seadme (nt võrgujaoturi) kaudu, ei pruugi võrguga ühendamine õnnestuda ka juhul, kui seadme säte on õige. Sellisel juhul seadistage ooteaeg ja looge ühendus uuesti.
0 kuni 300 (s)

[Etherneti draiveriseaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Seadistage Etherneti andmevahetusmeetod. Etherneti sätete käsitsi määramine
See võimaldab ka kontrollida MAC-aadressi juhtmega LAN-is. Traadiga kohtvõrgu MAC-aadressi vaatamine
* Kui [Siderežiim] on sättel [Pooldupleks], ei saa [1000BASE-T] valida.
[Automaattuvastus]
[Väljas]
[Siderežiim]
[Pooldupleks]
[Täisdupleks]
[Etherneti tüüp]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[1000BASE-T]
[Sees]
 
[MAC-aadress]

[Kasuta IEEE 802.1X]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake, kas soovite kasutada IEEE 802.1X-i.
Kasutage arvutis rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), et seadistada IEEE 802.1X autentimismeetod. IEEE 802.1X kasutamine
* [Kasuta IEEE 802.1X] ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.
[Väljas]
[Sees]

[Tulemüüriseaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Määrake, kas lubada IP-aadressi filter ja MAC-aadressi filter.
Kasutage arvutis rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), et seadistada aadresside filtreerimise ja erandi vaikereeglid. Tulemüüri seadistamine
[IPv4-aadressi filter]
[Väljuva filter]
[Väljas]
[Sees]
[Saabuva filter]
[Väljas]
[Sees]
 
[IPv6-aadressi filter]
[Väljuva filter]
[Väljas]
[Sees]
[Saabuva filter]
[Väljas]
[Sees]
 
[MAC-aadressi filter]
[Väljuva filter]
[Väljas]
[Sees]
[Saabuva filter]
[Väljas]
[Sees]

[Seadme seadete haldus]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Valige, kas soovite kasutada seadmehaldustarkvara, et hallata aadressiraamatu sihtkohti, sätteid ja muid seadmes olevaid andmeid. Lisateavet leiate kasutatava tarkvara juhendist.
[Väljas]
[Sees]

[Jälgimisteenus]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Kontrollige, kas seade saab jälgimisserveriga ühendust.
Tehke seda, et saata korrapäraselt seadme teavet jälgimisserverile. Täpsemat teavet saate oma edasimüüjalt või hooldusesindajalt.
* [Jälgimisteenus] ei pruugita kuvada sõltuvalt mudelist, installitud suvanditest ja teistest sätetest.

[RMT-SW]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Seadme tavalise kasutamise ajal seadke see sättele [Väljas].
Kui hooldusesinduse töötaja teeb seadme kaughalduse, võib ta seada selle sättele [Sees].
[Väljas]
[Sees]

[Lähtesta võrguseaded]

[Menüü] [Eelistused] [Võrk]
Kasutage seda, et taastada võrgusätted tehasesätetele. Teatud sätete ja andmete lähtestamine
9C52-09Y