IPv4-aadressi määramine

Seadme IPv4-aadressi saab määrata automaatselt DHCP abil või sisestada käsitsi.
Vaikimisi seadistatakse IPv4-aadress automaatselt traadiga või traadita kohtvõrguga ühendamisel, aga te saate selle määrata või muuta käsitsi vastavalt kasutuskeskkonnale ja eesmärgile.
Selles jaotises kirjeldatakse sätete määramist juhtpaneeli abil.
IPv4-aadressi saate määrata ka arvutis rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu pärast selle seadmel määramist. Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)
Vaja on administraatori õigusi. Sätete rakendamiseks tuleb seade taaskäivitada.
1
Vajutage [Menüü] juhtpaneeli kuval [Avamenüü]. [Avamenüü] kuva
2
Vajutage [Eelistused] [Võrk] [TCP/IP-seaded] [IPv4-seaded] [IP-aadressi seaded].
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage süsteemihalduri ID ja PIN-kood ning seejärel vajutage [Logige sisse]. Süsteemihalduri ID ja PIN-kood
3
Määrake IP-aadress.
IP-aadressi määramine käsitsi
1
Vajutage [Hangi automaatselt].
Ilmub kuva [IP-aadressi seaded (hangi automaatselt)].
2
Määrake sätte [Hangi automaatselt] olekuks [Väljas] ja vajutage [Rakenda] [OK].
Ilmub kuva [IP-aadressi seaded].
3
Vajutage [Hangi käsitsi].
Kuvatakse IP-aadressi sisestamiskuva.
4
Sisestage IP-aadress, alamvõrgu mask ja lüüsi aadress ning vajutage [Rakenda].
IP-aadressi automaatsel määramisel
1
Vajutage [Hangi automaatselt].
Ilmub kuva [IP-aadressi seaded (hangi automaatselt)].
2
Määrake [Hangi automaatselt] olekuks [Sees].
3
Määrake Auto Acquire sätted vastavalt vajadusele.
[Protokolli valimine]
Tavaliselt valige säte [DHCP]. Kui [DHCP] sätestatakse keskkonnas, kus DHCP-d ei saa kasutada, jätkab seade Auto Acquire võrgus kinnitamist, põhjustades tarbetut andmesidet. Kui te ei kasuta DHCP-d, määrake selle sätteks [Väljas].
[Automaatne IP]
Tavaliselt valige sätteks [Sees]. Kuigi DHCP-ga eraldatud IP-aadressil on prioriteet, aga kui DHCP vastust ei tule, kasutatakse Auto IP-d.
4
Vajutage [Rakenda].
4
Vajutage [OK].
5
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Sätted rakendatakse.
Tehke ühenduse test, et veenduda, kas IPv4-aadress on õigesti määratud. Võrgu oleku ja sätete vaatamine
Käesolevalt määratud IP-aadressi kontrollimine
3. toimingu kuval vajutage [Seadete kontroll], et kontrollida käesoleva IP-aadressi seadistust. Kui IP-aadressiks kuvatakse „0.0.0.0“, ei ole see õigesti määratud.
Kui IP-aadressi muudetakse pärast printeridraiveri installimist
Windowsis oleneb vajalik toiming kasutatavast pordist.
Kui te kasutate MFNP porti, hoitakse ühendust nii kaua, kui seade ja arvuti kuuluvad samasse alamvõrku, ja arvutil ei ole midagi vaja teha.
Kui te kasutate TCP/IP porti, tuleb lisada uus port. Pordi lisamine
Kui te ei tea, mis porti kasutatakse, vaadake järgmist:
Printeripordi vaatamine
MacOS-i korral tuleb seade Macile uuesti registreerida. Täpsemat teavet seadme registreerimise kohta saate draiveri juhendist juhendite veebisaidil.
https://oip.manual.canon/
* Kui te kasutate DHCP-d seadme IP-aadressi automaatselt saamiseks, võib IP-aadress automaatselt muutuda.
9C52-01J