Pantalla [Monitor d'estat]

Aquesta pantalla apareix quan premeu [Monitor estat] a la pantalla [Inici] i en altres punts.
Utilitzeu aquesta pantalla per consultar la informació de l'equip, l'ús i els registres, les opcions de xarxa i la informació d'errors. També podeu utilitzar aquesta pantalla per extreure un dispositiu de memòria USB de l'equip.
[Informació d'error/Notificació]
Podeu consultar la informació dels errors que es produeixin a l'equip. Preneu mesures de resolució de problemes d'acord amb els detalls dels errors.
Apareix un missatge
Es mostra un codi d'error
[Informació del dispositiu]
[Informació de paper]
Comproveu la quantitat restant de paper de cada origen de paper.
[Informació del cartutx]
Comproveu la quantitat restant de tòner al cartutx de tòner.
Altres parts internes poden arribar al final de la seva vida útil abans que el tòner s'esgoti.
[Comprovar comptador]
Comproveu el nombre total de pàgines impreses, enviades per fax i copiades. Comprovació del nombre de pàgines impreses (comptador de xecs)
[Ús memòria per impressió segura]
Comproveu quanta memòria ocupen les dades d'Impressió segura desades temporalment a la memòria de l'equip.
[Informació de versió]
Mostra informació de la versió del microprogramari de l'equip.
[Número de sèrie]
Mostra el número de sèrie de l'equip.
[Treball de còpia/impressió]
Mostra l'estat i el registre de processament de còpies o impressions.
Comprovació de l'estat i el registre de còpia
Visualització de l'estat i el registre del treball d'impressió
[Treball de TX]
Mostra l'estat i el registre de les dades llegides i faxos enviats i desats.
Comprovació de l'estat d'enviament i desament i del registre de dades llegides
Comprovació dels faxos enviats i rebuts
[Treball de RX]
Mostra l'estat i el registre dels faxos rebuts i dels I-Faxos. Comprovació dels faxos enviats i rebuts
[Errors de reenviament de faxos]
Si un fax no ha pogut reenviar-se però roman a la memòria, podeu imprimir-lo o reenviar-lo a una altra destinació, i veure el seu contingut. Comprovació dels faxos que no s'han pogut reenviar
[Informació de xarxa]
[IPv4]
Comproveu l'adreça IPv4 i altres paràmetres. Configuració d'adreces IPv4
[IPv6]
Comproveu l'adreça IPv6 i altres paràmetres. Configuració d'adreces IPv6
[Tipus de connexió de xarxa]
Comproveu si l'equip té una connexió amb cable o sense fil.
Mostra l'estat de connexió i la informació dels errors si està connectat per una LAN sense fil.
[Informació de connexió directa]
Mostra l'estat de connexió si està connectat a un dispositiu.
[Informació d'errors d'IEEE 802.1X]
Mostra els detalls dels errors que tinguin lloc amb la autenticació IEEE 802.1X.
[Treure disp.mem.]
Apareix quan es connecta un dispositiu de memòria USB. Premeu-ho per extreure el dispositiu de memòria USB. Extracció del dispositiu de memòria USB
[Adreça IP]
Mostra l'adreça IPv4 predeterminada de l'equip. També ho podeu amagar. [Mostrar adreça IP]
9RXE-02H