Configuració de lectura d'originals de fax

Quan envieu un fax amb l'equip, podeu utilitzar la pestanya [Opcions TX/RX] per ajustar la qualitat de la imatge i configurar la lectura a doble cara.
Si el destinatari no pot llegir el text o el fax enviat no és el desitjat, es pot ajustar la configuració i tornar a enviar el fax.
Registre dels paràmetres preferits
Podeu desar les configuracions més utilitzades a l'hora de llegir originals de fax per utilitzar-les fàcilment quan es necessitin per fer un enviament. Registrar i escollir els Paràmetres preferits
També podeu canviar la configuració predeterminada per llegir originals de fax. Canvi de les opcions predeterminades
Recuperació de configuracions anteriors (registre de treballs de transmissió)
Podeu utilitzar el registre de treballs de transmissió per recuperar la configuració utilitzada per enviar faxos en el passat. Especificació de destinacions (registre de treballs de transmissió)

Ajust de la qualitat d'imatge

Podeu ajustar la qualitat de la imatge, per exemple, quan la imatge del fax no és clara o el text és difícil de llegir.
[Resolució]
Seleccioneu la resolució per llegir els originals.
Com més alta és la resolució, més nítida és la imatge, però més temps es triga a enviar les dades.
[Densitat]
Ajusteu la densitat perquè coincideixi amb l'original.
Premeu [+] per augmentar la densitat i [-] per reduir-la.
[Nitidesa]
Ajusteu la nitidesa.
Emfasitzeu els contorns i les línies per fer-los més nítids o debiliteu-los per fer-los més suaus.
Exemple d'ajust:
Perquè el text o les figures borrosos siguin més nítids
Premeu [+].
Per reduir l'efecte moiré (soroll de patró vertical) a les fotos
Premeu [-].

Configuració de lectura a doble cara

Quan llegiu un original a doble cara, col·loqueu l'original a l'alimentador i establiu [Original de 2 cares].
* La lectura a doble cara no està disponible quan envieu un fax després d'una conversa telefònica.
[Original de 2 cares]
Per fer servir la lectura a doble cara, seleccioneu [Tipus llibre] o [Tipus calendari]. Feu la selecció en funció de la orientació superior i inferior de l'anvers i el revers de l'original col·locat.
[Tipus llibre]
[Tipus calendari]
La part superior i la inferior tenen la mateixa orientació
La part superior i la inferior tenen la orientació contrària
Per cancel·lar la lectura d'un original a doble cara, seleccioneu [Desactivat].

Configuració de la vista prèvia

Per enviar els originals llegits després de previsualitzar les dades, activeu [Visualització prèvia].
[Visualització prèvia]
Per previsualitzar les dades llegides abans d'enviar-les, seleccioneu [Activat].
Podeu obtenir una vista prèvia de les dades llegides al tauler de control un cop finalitzada la lectura. Podeu suprimir les pàgines que no voleu enviar.
9RXE-06C