Opcions de lectura

En llegir amb l’equip, podeu utilitzar la pestanya [Enviar opcions] de la pantalla de lectura per establir la mida de l'original i ajustar la qualitat de la imatge.
Si les dades llegides no apareixen com s'esperava, podeu canviar la configuració i llegir de nou.
* Per iniciar la lectura, seleccioneu el color de lectura (blanc i negre o color) prement [Iniciar B/N] o [Iniciar Color].
* Per desar les dades llegides en un ordinador, configureu les opcions amb MF Scan Utility o ScanGear MF instal·lat en l'ordinador. No podeu utilitzar el tauler de control per configurar els paràmetres.
Registre dels paràmetres preferits
Podeu registrar les configuracions de lectura utilitzades amb freqüència com a configuracions favorites per escollir-les fàcilment quan les necessiteu en llegir. Registrar i escollir els Paràmetres preferits
També podeu canviar la configuració de lectura per defecte. Canvi de les opcions predeterminades
Tornar a escollir les opcions anteriors - Registre de treballs de transmissió
Podeu utilitzar el registre de treballs de transmissió per recuperar les opcions de lectura utilitzades per enviar o desar les dades llegides anteriorment. Especificació de destinacions (registre de treballs de transmissió)
* El registre de treballs de transmissió no està disponible quan es desen les dades llegides en un dispositiu de memòria USB.

Configuració de la mida i l'orientació de l'original

Configureu la mida i l'orientació segons l'original a llegir.
[Mida de lectura]
Seleccioneu la mida de l'original col·locat.
Configuració de mides personalitzades
Seleccioneu [Especificar mida personalitzada], introduïu les dimensions en [X] i [Y] i premeu [Aplicar].
Quan es registren mides no estàndard d'ús freqüent, podeu escollir-les prement [S1] a [S3].
Registrar una mida no estàndard
Utilitzeu el següent procediment per registrar les mides quan utilitzeu amb freqüència originals de mida no estàndard. Podeu consultar la mida a la pantalla d'introducció de mides, la qual cosa us estalvia haver d'introduir la mida cada vegada.
Podeu registrar fins a tres mides no estàndard.
[Especificar mida personalitzada] [Desar mida] seleccioneu [S1] a [S3] introduïu les dimensions en [X] i [Y] [Aplicar]
A la pantalla d'introducció de mides, premeu [Nom] per canviar el nom de visualització de [S1] a [S3].
[Orientació original]
Seleccioneu [Vertical] o [Apaïsat] per a adaptar-se a l'original col·locat.
[Vertical]
[Apaïsat]

Ajust de la qualitat d'imatge

Podeu ajustar la qualitat de la imatge, per exemple, quan la imatge de les dades llegides no és clara o el text és difícil de llegir.
[Densitat]
Ajusteu la densitat perquè coincideixi amb l'original.
Premeu [+] per augmentar la densitat i [-] per reduir-la.
[Tipus original]
Seleccioneu el tipus d'original
La lectura es realitza amb la qualitat d'imatge adequada al contingut de l'original.
[Nitidesa]
Ajusteu la nitidesa.
Emfasitzeu els contorns i les línies per fer-los més nítids o debiliteu-los per fer-los més suaus.
Exemple d'ajust:
Perquè el text o les figures borrosos siguin més nítids
Premeu [+].
Per reduir el moiré (soroll de patró vertical) en les imatges
Premeu [-].
Quan el format de fitxer de les dades llegides és JPEG
La qualitat de la imatge varia en funció de la relació de compressió seleccionada a [Mida de les dades]. Configuració del fitxer/divisió

Configuració de lectura a doble cara

En llegir un original a dues cares, col·loqueu l'original en l'alimentador i configureu [Original de 2 cares].
[Original de 2 cares]
En llegir un original de 2 cares, seleccioneu [Tipus llibre] o [Tipus calendari]. Feu la selecció en funció de la orientació superior i inferior de l'anvers i el revers de l'original col·locat.
[Tipus llibre]
[Tipus calendari]
La part superior i la inferior tenen la mateixa orientació
La part superior i la inferior tenen la orientació contrària
Per cancel·lar la lectura d'un original a doble cara, seleccioneu [Desactivat].

Configuració de la vista prèvia

Per obtenir una vista prèvia de les dades llegides abans d'enviar-les o desar-les, activeu [Visualització prèvia].
* Aquesta opció no està disponible quan es desen les dades llegides en un dispositiu de memòria USB.
[Visualització prèvia]
Per obtenir una vista prèvia de les dades llegides abans d'enviar-les o desar-les, seleccioneu [Activat].
Podeu obtenir una vista prèvia de les dades llegides al tauler de control una vegada finalitzada la lectura. Podeu eliminar les pàgines que no desitgeu enviar o desar.

Salt de pàgines en blanc

Activeu [Ometre orig. blanc] per ometre automàticament les pàgines en blanc d'un original.
* Aquesta opció no està disponible quan s'envien dades llegides per I-Fax.
[Ometre orig. blanc]
Per eliminar automàticament les pàgines que s'han determinat que estan en blanc en llegir, seleccioneu [Activat].
.Quan es mostrin tant [On (Previsualització)] i [On (Sense previsualització)], seleccioneu si desitgeu comprovar la imatge de vista prèvia de les dades llegides abans d'enviar o desar les dades.
* Si [Ometre orig. blanc] està configurat com [Activat], la lectura es cancel·la quan es determina que totes les pàgines de l'original llegir estan en blanc.
[Aj. nivell recon.]
Ajusteu la precisió per detectar les pàgines en blanc.
En seleccionar [+] augmenta el nivell de sensibilitat per detectar les pàgines en blanc.

Configuració del fitxer/divisió

Establiu el format de les dades llegides i el nom del fitxer.
Podeu comprimir les dades i permetre el reconeixement del text en un original. També podeu combinar diversos originals en un sol fitxer o crear fitxers independents per a cada original.
* La configuració del format de les dades llegides no està disponible quan s'envien dades llegides per I-Fax. Les dades llegides s'envien en format TIFF.
[Format de fitxer]
Seleccioneu el format de les dades llegides entre PDF, JPEG o TIFF segons el vostre propòsit i entorn.
Reduir la mida de les dades
Si utilitzeu el format PDF
Seleccioneu [PDF (Compacte)] o [PDF (Compacte/OCR)].
La mida de les dades es redueix, però la qualitat de la imatge i el nombre de fulls que es poden llegir alhora també poden reduir-se en funció del tipus d'original.
Si utilitzeu el format JPEG
Seleccioneu [JPEG], i establiu [Mida de les dades] a [Petita: Prioritat memòria].
Reconeixement del text en un original
Seleccioneu [PDF (OCR)] o [PDF (Compacte/OCR)].
Per defecte, la [Orientació original] es detecta automàticament segons l'orientació del text detectada en crear el PDF. [Opcions d'OCR (Text cercable)]
Combinar diversos originals en un sol fitxer
Seleccioneu el format PDF o TIFF.
Dividir l'original en fitxers independents
Si utilitzeu el format PDF
Seleccioneu [Establir detalls de PDF] seleccioneu el format PDF i premeu [Dividir en pàgines] [Activat].
Si utilitzeu el format TIFF
Premeu [Establir detalls de TIFF] [Dividir en pàgines] [Activat].
Si utilitzeu el format JPEG
Seleccioneu [JPEG].
[Mida de les dades]
Seleccioneu la mida de les dades quan utilitzeu el format JPEG per a les dades llegides. La relació de compressió varia en funció de la mida de les dades seleccionades.
[Petita: Prioritat memòria]
Augmenta la relació de compressió però disminueix la qualitat de la imatge.
[Gran: Prioritat qualitat d'imatge]
Redueix la relació de compressió però augmenta la mida de les dades.
[Nom de fitxer]
Especifica una cadena que s'afegirà al principi del nom del fitxer de les dades llegides.

Configuració del correu electrònic i de l'I-Fax

Podeu configurar les opcions de correu electrònic quan envieu dades llegides per correu electrònic o I-Fax.
[Assumpte/Missatg.]
Establiu l'assumpte i el cos principal del correu electrònic.
[Respondre a]
Seleccioneu una adreça de correu electrònic (Respondre a) de la llibreta d'adreces que s'utilitzarà per a respondre als destinataris del correu electrònic.
Si no seleccioneu cap adreça de correu electrònic, s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic de l’equip com a adreça de resposta.
* Si l'adreça de correu electrònic que desitgeu utilitzar no està registrada a la llibreta d'adreces, registreu-la i després seleccioneu-la. Funció de la llibreta d'adreces
[Prioritat]
Seleccioneu el nivell de prioritat.
Remitent de correu electrònic
L'adreça de correu electrònic de l’equip es converteix en l'adreça de correu electrònic del remitent (De) independentment de la configuració de [Respondre a].
Per enviar el nom del remitent juntament amb l'adreça de correu electrònic de l’equip, utilitzeu el següent procediment per configurar el nom de la unitat.
Inicieu sessió a Remote UI (IU remota) [Settings/Registration] [TX Settings] [Scan and Send Settings] [Edit] en [Unit Name Settings] introduïu el nom de la unitat [OK].
Al tauler de control, seleccioneu [Menú] a la pantalla [Inici] i seleccioneu [Opcions de funció] per configurar els paràmetres. [Registrar el nom de la unitat]
El remitent del correu electrònic és la configuració compartida amb l’equip.
9RXE-05U