[Selecció de PDL (Plug and Play)]

Especifiqueu quin idioma de descripció de pàgines (PDL) utilitzareu quan l'equip estigui connectat a un ordinador mitjançant Plug and Play.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Xarxa]

[Menú] [Opcions de funció] [Impressora] [Selecció de PDL (Plug and Play)]
Especifiqueu l'idioma de descripció de pàgines (PDL) que s'utilitzarà quan l'equip estigui connectat a un ordinador en xarxa mitjançant Plug and Play.
Per connectar l'equip com un equip de fax, especifiqueu [FAX] en aquesta opció.
Quan connecteu l'equip com a impressora, seleccioneu una de les opcions següents:
Quan us connecteu com a impressora UFR II: [UFR II]
Quan us connecteu com a impressora PCL6: [PCL6]
Quan us connecteu com a impressora PS: [PS]
[FAX]*1
[UFR II]
[PCL6]
[PS]
*1 És possible que no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.

[USB]

[Menú] [Opcions de funció] [Impressora] [Selecció de PDL (Plug and Play)]
Especifiqueu l'idioma de descripció de pàgines (PDL) que cal utilitzar quan l'equip està connectat a un ordinador mitjançant USB amb Plug and Play.
Quan connecteu l'equip com a impressora, seleccioneu una de les opcions següents:
Quan us connecteu com a impressora UFR II: [UFR II]
Quan us connecteu com a impressora PCL6: [PCL6]
Quan us connecteu com a impressora PS: [PS]
[UFR II]
[PCL6]
[PS]
9RXE-0AL