[Opcions de l'I-Fax]

Especifiqueu la configuració per imprimir els I-Faxos rebuts.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Imprimir a les dues cares]

[Menú] [Opcions de funció] [Rebre/Reenviar] o [Rebre] [Opcions de l'I-Fax]
Especifiqueu si voleu utilitzar les impressions a doble cara per als I-Faxos rebuts.
[Desactivat]
[Activat]

[Mida d'impressió d'RX]

[Menú] [Opcions de funció] [Rebre/Reenviar] o [Rebre] [Opcions de l'I-Fax]
Especifiqueu la mida del paper per imprimir els I-Faxos rebuts.
[A4]
[LTR]
[LGL]
[FOOLSCAP/FOLIO (215,9 x 330,2 mm)]
[OFICIO (215,9 x 317,5 mm)]
[LETTER (Govern) (203,2 x 266,7 mm)]
[LEGAL (Govern) (203,2 x 330,2 mm)]
[LEGAL (Índia) (215,0 x 345,0 mm)]
[FOOLSCAP (Austràlia) (206,0 x 337,0 mm)]
[OFICIO (Brazil) (215,9 x 355,0 mm)]
[OFICIO (Mexico) (215,9 x 341,0 mm)]
9RXE-0C0